○ Liberecká muzea ○

Severočeské muzeum

27. dubna 2007 v 16:41 | Jára

SEVEROČESKÉ MUZEUM LIBEREC

Lužické hory a Ještědský hřbet

Severočeské muzeum Liberec bylo založeno již v roce 1873. Od počátku se orientovalo na oblast uměleckých řemesel a průmyslu. Po druhé světové válce se sbírky muzea rozšířily o vlastivědné obory regionální přírodovědy, archeologie a historie.
Budova muzea bylo postavena v letech 1897-1898, podle návrhu prof. Fr. Ohmanna. Byla vybudována v romanticko-historizujícím stylu a propojuje prvky sakrální a palácové architektury.
Expozice užitého umění zahrnuje vývoj evropského užitého umění od starověku do současnosti. Jedná se o nevšedně bohatý soubor skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, hodin, starých tisků, šperků, ušlechtilých kovů a dalších oborů.
Kabinet fotografie představuje v komorním záběru dějiny tohoto novodobého výtvarného oboru od prvních technických počátků v 19. století až po umělecky vyhraněné projevy autorské tvorby naší doby.
Umělecký plakát je zastoupen vybranou kolekcí děl českých a s oblastí severních Čech spjatých autorů reprezentující rozmanitou škálu výtvarných názorů, námětů a uměleckých stylů od konce 19. století do roku 1945.
Přírodovědecká expozice přibližuje živou i neživou přírodu severních Čech na ukázkách z chráněných krajinných oblastí Jizerských hor, Českého středohoří, Lužických hor, Labských pískovců a Kokořínska.
Archeologická expozice vysvětluje v základním přehledu vznik života, vývoj živočišné říše a vývoj života. (Expozice archeologie je z důvodu rekonstrukce po celý rok 2006 přechodně UZAVŘENA.)
Historická expozice osvětluje významné mezníky v dějinách Liberecka od 12.století do roku 1918. Samostatná výstavní sekce je věnována stavebnímu a správnímu vývoji města Liberce.
Expozice mechanických hudebních automatů představuje soubor samočinně hudbu (re)produkujících přístrojů a zařízení, které zaujmou především řemeslným zpracováním a nápaditostí dávno již zapomenutých technických řešení. Většina vystavených exponátů je plně funkční.
Poloha: od radnice směr Lidové sady, zastávka tramvaje "Muzeum".

 
 

Reklama