Správní obvod Turnov

28. dubna 2007 v 14:49 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD TURNOV
Správní obvod Turnov
Turnov-historická fotografie (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Jižní část Libereckého kraje zaujímá správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov. V rámci kraje sousedí se správními obvody Liberec, Jablonec nad Nisou, Železný Brod a Semily. Jižní hranicí tento správní obvod sousedí se Královehradeckým krajem (správní obvod Jičín) a Středočeským krajem (správní obvod Mnichovo Hradiště). Krajinný ráz tohoto území je poněkud nesourodý, na jedné straně tvořen Turnovskou a Holenickou pahorkatinou, Maloskalskem, na druhé straně nejrovinatější oblastí Libereckého kraje v okolí Svijan a Příšovic. Nadmořská výška většiny území se pohybuje mezi 300 a 400 m, vyšších hodnot dosahuje v reliéfu u Malé Skály. Významným vrcholem jsou Trosky (514 m n.m.) se stejnojmenným hradem. Většina území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český ráj, která je jedinečná svými skalními útvary, tzv. skalními městy. Nejcennějším a nejlépe vyvinutým skalním městem je přírodní rezervace Hruboskalsko s výraznými skalními skupinami Maják, Kapelník, Dračí skály. Menšími skalními městy jsou Klokočské a Borecké skály, Drábovna i další terény na levém břehu Jizery. Mezi nejkrásnější přírodní klenoty patří přírodní park Maloskalsko, a to nejen pro své geologické a botanické zvláštnosti, ale také pro své historické památky a lidovou architekturu. Osou území je tok řeky Jizery, který je v této oblasti již dosti široký a od Železného Brodu po Turnov meandruje v hluboké říční nivě. Pro Český ráj jsou rovněž charakteristické rybníky, které mají pro krajinu především velkou estetickou a často i historickou hodnotu. Jde např. o rybníky Věžák, Vidlák, Krčák, Nebákov, Rokytnický a Bažantník, na jehož březích se nachází přírodní rezervace stejného názvu. Zajímavé jsou rovněž dvě vodní plochy v blízkosti Příšovic - Malý a Velký Písečák. Všechny přírodní zajímavosti správního obvodu Turnov nabízejí velmi atraktivní možnosti rekreace pro návštěvníky i bydlící obyvatele. V Českém ráji je rozsáhlá síť značených tras pro pěší turistiku i pro cykloturistiku a skalní města jsou doslova rájem pro milovníky horolezectví. Řeka Jizera i ostatní vodní plochy jsou hojně využívány pro vodní sporty, koupání i rybaření.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov zaujímá rozlohu 247 km2, což představuje 7,8 % Libereckého kraje. Mezi deseti správními obvody kraje se touto rozlohou i hustotou osídlení 125 obyvatel na 1 km2 řadí na páté místo.
OBYVATELSTVO
Turnov-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Sídelní struktura tohoto správního obvodu je zajímavá hned z několika důvodů. Jako jediný v Libereckém kraji je tvořen obcemi ze tří okresů. Celkem má ve správním obvodu Turnov působnost 37 obcí, z toho 21 obcí z okresu Semily, 13 obcí z okresu Liberec a 3 obce z okresu Jablonec nad Nisou. Počtem obcí je tento správní obvod druhým největším za správním obvodem Česká Lípa (41 obcí). Pouze dvě obce, Turnov a Rovensko pod Troskami, mají statut města. Velikostní struktura obcí je velmi jednoduchá, neboť 53,0 % obyvatel žije v obcích do 1 999 obyvatel a zbývajících 47,0 % připadá na skupinu obcí nad 10 000 obyvatel, což je pouze město Turnov. Podíl městského obyvatelstva 51,0 % byl v rámci kraje druhý nejnižší po správním obvodu Jilemnice. K 1. 3. 2001 bylo ve správním obvodu Turnov sečteno celkem 30 900 obyvatel převážně české národnosti, jejich průměrný věk činil 39,6 roku a byl druhým nejvyšším mezi správními obvody kraje. Průměrný věk žen dosáhl 40,9 roku. Přirozeným centrem správního obvodu je město Turnov, které mělo v roce sčítání 14 513 obyvatel.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel v roce 2001 činil 52,3 % a míra ekonomické aktivity dosáhla v rámci Libereckého kraje středních hodnot - z 1 000 osob starších 15let bylo 623 ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočítaná z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 4,3 % a mezi správními obvody kraje byla druhá nejnižší.
PRŮMYSL
Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov se vyznačuje poměrně silnou průmyslovou základnou, ve které bylo při sčítání v roce 2001 soustředěno 41,5 % ekonomicky aktivních obyvatel. Tradičním průmyslovým oborem je na Turnovsku především zhotovování umělých drahokamů ze skla, zpracování polodrahokamů, šperkařství. Již v 16. století zde řada brusičských dílen upravovala a brousila zdejší i dovážené drahé kameny a výrobky z nich se vyvážely do celého světa. Tradice šperkařství a výroby bižuterie pokračuje dodnes především v podnicích Granát, družstvo umělecké výroby a Skleněné kameny s.r.o., ale také v řadě soukromých dílen. Ze strojírenských firem zde sídlí např. Šroubárna Turnov a.s., Kamax s.r.o., Sklostroj Turnov CZ s.r.o., TREVOS a.s.. Širokou paletu brýlových čoček (minerální, plastové, bifokální a progresivní), lup, svítidel pro průmysl, zdravotnictví i domácí použití vyrábí firma Dioptra a.s. Turnov. Druhým nejsilněji zastoupeným odvětvím ve správním obvodu (s podílem 9,4 %) se stalo školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti. Následovalo odvětví obchodu a oprav - 8,5 % a stavebnictví - 6,6 %. Správní obvod Turnov je v rámci Libereckého kraje územím s příhodnými podmínkami pro zemědělskou výrobu. Vedle základních plodin je zde také rozvinuto ovocnářství, intenzivní ovocné sady jsou pro tuto oblast typické. Podíl pracujících v zemědělství 4,7 % patří v kraji k těm vyšším úrovním.
ZDRAVOTNICTVÍ
Základní zdravotnickou péči zajišťuje sít ambulantních zařízení i lékáren, odbornou a lůžkovou péči Městská nemocnice Turnov. V sociální oblasti umožňuje ve správním obvodu Turnov péči o přestárlé občany domov důchodců, penziony pro důchodce i několik domů s pečovatelskou službou. Dětské centrum v Turnově poskytuje specializované služby pro děti s kombinovanými vadami.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodě zastoupeno především sítí mateřských a základních škol. Ze středních škol má specifické postavení Střední uměleckoprůmyslová a VOŠ Turnov zaměřená na obory ke zpracování kamene, kovu a výrobu šperků, která byla jako první svého druhu v Evropě založena již v roce 1884 pod názvem Odborná škola klenotnická. Střední vzdělání lze dále získat na Střední zdravotnické škole, Obchodní akademii a Hotelové škole, ISŠ Turnov s velmi zajímavými obory studia jako např. optik, zlatník a klenotník, brusič technického a šperkového kamene aj..
KULTURA
Frýdštejn-zřícenina hradu Celá oblast správního obvodu má dlouhou historii osídlení, což dokládá množství archeologických nálezů i dochovaných středověkých památek. Bohatou historii dokládá přítomnost hradů a zřícenin Valdštejn, Frýdštejn, Zbirohy, Rotštejn i zámky Hrubá Skála a Hrubý Rohozec. Bývalé hradiště strážního hradu Vranov u Malé Skály dnes zaujímá délku téměř 400 m na úzkém a strmém pískovcovém útesu nad Jizerou a v dnešní době je známé jako Pantheon - areál pomníčků a mohyl legendárních osobností národa. Mezi nejvýznamnější památky slohů 19. století patří zámek Sychrov, mimo jiné známý svými interiéry vyzdobenými místním řezbářem Petrem Buškem a zámeckou zahradou v anglickém stylu. Dominantou Českého ráje je bezesporu zřícenina hradu Trosky a jeho věže Baba a Panna. Vedle těchto historických monumentů se ve správním obvodu Turnov zachovala řada památek lidové architektury, které i v dnešní době přibližují vesnický život našich předků. Mezi nejznámější patří Boučkův statek ve Vranovém, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova i statky v Příšovicích (Bičíkův a Holánův). Lázně Sedmihorky již od poloviny 19. století poskytují vodoléčebné procedury řadě pacientů a právě tito začali nazývat celé okolí "Českým rájem", což se později rozšířilo i na větší oblast. Od roku 1886 shromažďuje doklady o přírodním bohatství i dějinách tohoto území Oblastní muzeum Českého ráje v Turnově. Nalezneme zde originální expozice drahých kamenů a šperků, ale i unikátní panoramatický obraz Mikoláše Alše "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou" z roku 1895.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama