Správní obvod Nový Bor

28. dubna 2007 v 14:47 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD NOVÝ BOR
Správní obvod Nový Bor
Jedním z deseti správních obvodů Libereckého kraje je i správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor, který se rozkládá v severozápadní části Libereckého kraje. Sousedí s Ústeckým krajem a v rámci našeho kraje pak se správním obvodem obce s rozšířenou působností Česká Lípa a Liberec. Krátkým úsekem na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo, přičemž turisté mohou využít pěších přechodů v Horní a Dolní Světlé a Krompachu. Na území správního obvodu se rozprostírá z geografického hlediska převážně horské pásmo nad 500 m n. m., z přírodovědného pak České středohoří a Lužické hory s nejvyšší horou Luž (793 m n. m.) a rozsáhlými lesními komplexy. Dominantou regionu je vrch Klíč s vynikajícím kruhovým rozhledem. Za národní přírodní památku byla vyhlášena Panská skála u Kamenického Šenova, u které byla postupnou těžbou odhalena jedna z nejkrásnějších ukázek sloupcové odlučnosti čediče u nás. Celý útvar připomíná píšťaly varhan, a proto je také nazýván "Varhany".
Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor je se svoji rozlohou 201 km2 čtvrtým nejmenším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá pouhých 6,4 % jeho území. Jeho hustotu osídlení 129,2 obyvatel na km2 překročily pouze správní obvody obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, Liberec a Železný Brod.
OBYVATELSTVO
Sídelní strukturu tvoří 16 obcí, z toho 3 se statutem města. K 1. 3. 2001 mělo ve správním obvodu trvalý (dlouhodobý pobyt) 25 963 obyvatel, čtyři pětiny z nich žily ve městech. Nejvýznamnějším střediskem osídlení je město Nový Bor, město tří přívlastků - brána Lužických hor, město skla a město zeleně a zahrad. Průměrný věk obyvatel správního obvodu dosáhl 37,9 let.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor vykazuje v Libereckém kraji po správním obvodu Česká Lípa druhý nejvyšší stupeň ekonomické aktivity - z 1 000 osob starších 15let bylo 641 osob ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 7,7 % a byla třetí nejvyšší v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje.
PRŮMYSL
Cvikov-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor je oblastí se silnou průmyslovou základnou, ve které při sčítání v roce 2001 bylo soustředěno 50,6 % ekonomicky aktivních obyvatel. K rozhodujícím průmyslovým odvětvím patří sklářství, odvětví s mnohaletou tradicí a jedinečností, realizované nejen ve velkých firmách (Crystalex a.s., Egermann s.r.o. v Novém Boru, Ajeto s.r.o. ve Cvikově - Lindavě), ale i v mnoha malých soukromých dílnách a provozovnách. Po celém světě jsou známa svítidla s křišťálovými ověsy z firmy Preciosa Lustry a.s Kamenický Šenov. Druhým nejsilněji zastoupeným odvětvím ve správním obvodu (s 9,1 % podílem ekonomicky aktivních) se stalo školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti. V průběhu několika let zcela do pozadí ustoupilo zemědělství (s 1,8 % podílem ekonomicky aktivních), které je vzhledem k poloze území zaměřeno na živočišnou výrobu.
ZDRAVOTNICTVÍ
Základní zdravotnickou péči zajišťuje síť ambulantních zařízení a lékáren, lůžkovou péči pro dlouhodobě nemocné poskytuje léčebna v Novém Boru. Specifické postavení ve správním obvodu mají 2 zdravotnická zařízení nadregionálního významu - Dětská léčebna pro léčení nespecifických chorob a Odborný léčebný ústav pro TBC a nemoci respirační ve Cvikově. Sociálnímu zabezpečení především starších občanů slouží Domov důchodců ve Sloupu v Čechách a několik domů s pečovatelskou službou.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Nový Bor zastoupeno především sítí základních škol. Zkušenosti z technologie výroby, malování a rytí skla jsou novým talentům předávány ve Středním odborném učilišti sklářském, Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru a v nejstarší světové sklářské škole v Kamenickém Šenově (r. 1856). Soustavu školství spoludotváří i Střední odborné učiliště oděvní ve Cvikově.
KULTURA
Nový Bor-historická fotografie (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor je bohatý na historické a kulturní památky. Nejznámějším hradem tohoto regionu je bezesporu skalní hrad Sloup, který byl vytesán do pískovcového masivu stolové hory a je největším svého druhu v Čechách. Pro mnohé návštěvníky zůstává utajen skalní hrad ve Svojkově. Historii sklářské výroby zachycují sklářská muzea v Kamenickém Šenově a Novém Boru, přičemž sbírky obou muzeí představují výjimečný soubor unikátních exponátů. Novodobé sklářské výrobky jsou prezentovány v celé řadě soukromých výstavních síní a galerií.
CESTOVNÍ RUCH
Významnou oblastí cestovního ruchu v letních měsících je okolí Sloupu v Čechách. Milovníkům přírody nabízí v okolních lesích zajímavé turistické trasy se skalními útvary, milovníkům kempinku pak upravenou pláž Radvanovského rybníka. Příznivci cykloturistiky nejčastěji vyjíždějí směrem na Polevsko a Slunečnou. Zájemci o zimní sporty se vydávají do Horní Světlé a na Polevsko, kde jsou vybudovány lyžařské vleky, slalomový svah, v okolí pak lyžařské běžecké okruhy. Dále jim je k dispozici sjezdová dráha s vlekem na Práchni u Kamenického Šenova.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama