Správní obvod Česká Lípa

28. dubna 2007 v 14:42 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD ČESKÁ LÍPA
Správní obvod Česká Lípa
Historická fotografie České Lípy V západní části Libereckého kraje se rozkládá správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa. Hraničí s krajem Ústeckým a Středočeským a v rámci našeho kraje pak se správním obvodem obce s rozšířenou působností Nový Bor a Liberec. Na území správního obvodu se rozprostírají dvě geografická pásma. Nížinné pásmo do 300 m n. m. se rozkládá v jižní části správního obvodu v oblasti Dubska a Dokska, podhorské pásmo 300 - 500 m n. m. pak zasahuje do jeho severozápadní části. Značnou část území pokrývají lesní porosty, zejména v oblasti Ralské pahorkatiny, přičemž ráz krajiny spoluvytváří i četné vodní plochy. Za všechny uveďme Máchovo jezero, jenž se v průběhu let stalo vyhledávanou rekreační oblastí. Téměř celým správním obvodem protéká řeka Ploučnice, vlévající se v Děčíně do řeky Labe. Do jeho území zasahují dvě chráněné krajinné oblasti - České středohoří a Kokořínsko. Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa je bohatý i na další přírodní památky - národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a Novozámecký rybník, národní přírodní památky Peklo a Swamp.
Specifickým územím v kraji je bývalý vojenský prostor - Ralsko v okrese Česká Lípa. Vojenský výcvikový prostor vznikl v počátku padesátých let a v jeho důsledku byla zlikvidována řada tehdejších obcí. Od roku 1968 zde byla dislokována armáda bývalého Sovětského svazu. Po jejím odchodu došlo ke zrušení vojenského prostoru. Činnost armády zde však zanechala řadu objektů a zařízení, pro která se dodnes hledá adekvátní využití. Nejrychleji se daří obnovovat domovní a bytový fond, což se projevuje v nárůstu osídlení tohoto území.
Svojí rozlohou 862 km2 je největším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá více než 27 % jeho výměry. Naopak svou hustotou osídlení 87,9 obyvatel na km2 patří k nejméně zalidněným správním obvodům, a to i přesto, že počet jeho obyvatel byl příznivě ovlivněn rozvojem uranového průmyslu v letech 1970 - 1991.

OBYVATELSTVO
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa má svou působnost 41 obcí, ve kterých k 1. 3. 2001 bylo sečteno 75 758 obyvatel (vč. cizinců s dlouhodobým pobytem) převážně české národnosti. V sedmi městech správního obvodu žilo 81,0 % všech obyvatel, přičemž bývalé okresní město Česká Lípa nepřekročilo čtyřicetitisícovou hranici (39 307 obyvatel). Průměrný věk obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa činil 35,7 let a byl nejnižším mezi správními obvody Libereckého kraje.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel činil 52,9 % a míra ekonomické aktivity byla nejvyšší v Libereckém kraji - z 1 000 osob starších 15 let bylo 653 ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 8,1 %.
PRŮMYSL
Zákupy-Historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa patří mezi správní obvody s rozvinutým průmyslem, ve kterém v uplynulých letech došlo k výrazným strukturálním změnám. Utlumila se těžba uranové rudy a dobývání nerostných surovin ustoupilo ze své významné pozice. Uvolněné pracovní síly se přesunuly do zpracovatelského průmyslu a ten získal zcela výsadní postavení. V rámci něj pak ve správním obvodu převažovala dynamicky se rozvíjející výroba automobilových dílů a doplňků, zastoupená hned několika firmami - DELPHI PACKARD ELEKTRIC s.r.o., JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY k.s., FERHER BOHEMIA s.r.o. se sídlem v České Lípě a TRIMCO s.r.o. se sídlem ve Stráži pod Ralskem. Na průmyslová odvětví připadlo 40,3 % ekonomicky aktivních. Druhým nejsilněji zastoupeným odvětvím ve správním obvodu (s 9,2 % podílem ekonomicky aktivních) se stalo školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti. Zcela do pozadí ustoupilo zemědělství, zaměřené především na pěstování obilovin a realizované v soukromých farmách a zemědělských družstvech. Podíl zaměstnaných i nezaměstnaných v zemědělství na celkovém počtu ekonomicky aktivních dosáhl pouze 3,2 %.
ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotní péče je poskytována ve 2 nemocnicích a soukromými praktickými a odbornými lékaři. Specifické postavení zaujímá psychiatrické sanatorium, zabezpečující odbornou pomoc nejen pro pacienty tohoto správního obvodu. Sociální činnost je především zaměřena na péči o přestárlé občany, o ty je postaráno ve 2 domovech důchodců, 2 penzionech pro důchodce a 5 domech s pečovatelskou službou.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodě zastoupeno jednak sítí základních škol, jednak sítí učilišť a středních škol. Učňovské školství zastupují 3 učiliště s širokou paletou učebních oborů (např. farmář, zemědělec, prodavač, automechanik, cukrář, pekař apod.) Střední odborné vzdělání lze získat v šesti odborných školách, soustředěných ve městě Česká Lípa, střední všeobecné vzdělání na gymnáziu v České Lípě a Mimoni.
KULTURA
Relativně dobré životní prostředí, vhodné přírodní podmínky a řada kulturně historických památek jsou hlavními důvody, proč správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa patří k vyhledávané oblasti našich i zahraničních turistů. K nejnavštěvovanějším historickým památkám patří bezesporu dominanta regionu klasický středověký, královský hrad Bezděz. Zahalen rouškou tajemství zůstává znovu zpřístupněný hrad Houska, dobu husitských válek zastupují hrady Ralsko, Ronov a Starý Bernštejn. S mnoha důležitými osobnostmi je pak spojen zámek s rozsáhlým zámeckým areálem v Zákupech. Minulostí celého bývalého okresu a jeho přírodou se zabývá Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě, umístěné v působivém prostředí augustiniánského kláštera. Z dalších kulturních památek připomeňme muzeum lidového bydlení v Kravařích a literární památník v Doksech, věnovaný autorovi básně Máj, K. H. Máchovi a jeho vztahu ke zdejší krajině. Stovky unikátních exponátů nabízí hasičské muzeum v Novém Oldřichově.
CESTOVNÍ RUCH
Mimoň-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Nejvýznamnějším střediskem cestovního ruchu je okolí již zmíněného Máchova jezera, které vedle možnosti koupání a plavby rekreačním parníkem nabízí i možnost jachtingu a windsurfingu. Náročnější návštěvníky jistě uspokojí i spousta doplňkových služeb v podobě restauračních zařízení, tenisových kurtů apod. Oblibu mezi rekreanty si také získala oblast rybníků v Holanech a k novém životu se probouzející nádrže v Hamru na Jezeře a ve Stráži pod Ralskem. Pěším turistům nabízí správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa velké množství zajímavých tras, např. v okolí Dubé, na své si přijdou i vyznavači cykloturistiky. Celé území správního obvodu je protkáno sítí cyklistických tras napojených i na okolní regiony.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama