Duben 2007

Vaše město...???

30. dubna 2007 v 21:39 | Jára |  ○ Ankety ○
Hlasujte v anketě z jakého jste města!!!

Klamy

30. dubna 2007 v 20:42 | Jára |  ○ Optické klamy ○
Jestli se vám tohle hejbe už nepijte:-D
Nějak divně to bliká
Jsou to 2 hlavy nebo číše??
http://www.zasmejse.cz/download.php?id=4557
Dívejte se se vzdálenosti asi 40-50 cm soustředěne na kříž uprostřed lebky. Pak se podívejte na nějakou jednolitou plochu (nejlépe zeď nebo papír) a trochu zamrkejte. Uvidíte lebku inverzně. Je to proto, že se tento obraz ukládá do "prvního" stupně paměti, v oblasti takzvaného smyslového ukládání.
Pěkne udělaný obrázek, kdy dvě ruce z obrazu kreslí dvě ruce na obrazu.
30 sekund upřeně pozoruj čarnou tečku uprostřěd srdce. Potom se podívej na vílou stěnu, nabo na jiný bílí povrch a...jakou barvu má srdce teď?
Zase se dívej 30 sekund na žárovku a pak na stěnu, jakou má teď barvu?
Kolik je tam černých teček?
Tady jsou všichni stejně vysocí. I když se to nezdá je to tak..klidně si je přeměř!
Taky mají oba stejnou velikost.
Stará baba i princezna.
Kráska nebo ježibaba?
Obličej nebo jméno Liar?
Kolik má slon nohou?
Hlava nebo eskymák který jde do iglů?
Dívejte se pořád na křížek uprostřed. Prvně zezelená ta věc co obýhá a potom začnou puntíky mizet.
Černé obrazce nebo nápis LIFT?
Levá rozzlobená a pravá milá. Teď odstup 4 metr od monitou..která je teď milá a která rozzlobená?
Pozoruj černou tečku..mizí šeď?
Najdi na obrázku dítě.
Kolik sloupců vidíš? Dva čtvercové, nebo tři kulaté?
Točí nebo netočí???
Jsou stejné velikosti výřezy A a B? Když přesuneš výřez B na stejnou úroveň jako je A, uvidíš, že jsou stejně velké.
Kachna nebo králík???
Vidíš tvář muže s bradkou, nebo slečnu s listem v ruce?
Jak je možné vyjít do druhého poschodí bez toho, aby jsi šel nahoru pochodech?
Nezdá se ti, že to nejsou čtverce s rovnoběžnými stranami? Ale jsou.
Nezdá se ti, že některé čtverce mají strany vypuklé a jiné naopak? Není tomu tak, všechny čtverce jsou pravidelné a stejné.
Je žlutý bod blíže k hornímu vrcholu trojúhelníka nebo k jeho základě? Je ve stejné vzdálenosti, můžeš to změřit.
Zkoncentruj pozornost na bod uprostřed obrázku a pohybuj hlavou dopředu a dozadu. Nezačínají se kolečka točit?
Kdybych Vám řekl že ty dvě červené čáry jsou stejně dlouhé, věřili byste mi?
Radil bych Vám mi věřit. Raději mě než vlastnímu mozku!!!
Spočítej kostky.
Jestlis napočítal tři, máš pravdu. Jestli pět, máš pravdu také. Perspektiva je jen úhel pohledu..
Podívej se dobře...
Uvidíš, že v bílých uličkách jsou šedá místa, ale není to nic jiného než tvá fantazie.
Všechny kolečka jsou nakreslena stejnou barvou... Věříte tomu?
Musíte.
Jsou ty šedivé čáry vodorovné?
Jasně, že jsou... I když se to zdá neuvěřitelné, všechny černé i bílé čtverce jsou stejně vysoké i široké.
Vidíte trojúhelník
Ano? Ale žádný tam není.
Jsou ty bílé objekty čtverce nebo lichoběžníky?
- Perfektní čtverce!
====]]///////*****<<<<<<<{}{}{}{}{}{}{}{}{}%%%%~~~~~~~~
////////^^!~~~~~::---))))*****+++@@@@@@@@<%||||||@@@@@444
+=+=****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%%{{{{{{===**++++**
***++++++++++++++?????????????/////////////%||||||@@@@@444+=+=
****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%%////////^^!~~~~~::---))))*****
+++@@@@@@@@<%||||||@@@@@444+=+=****&^"""""""}}}}}}
}]]]]]]]<<<<<<<%%////////^^!~~~~~::---))))*****+++@@@@@@@@
<%/%||||||@@@@@444+=+=****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%
%{{{{{{===**++++*****++++++++++++++?????????????/////////////
====]]///////*****<<<<<<<{}{}{}{}{}{}{}{}{}%%%%~~~~~~~~
////////^^!~~~~~::---))))*****+++@@@@@@@@<%||||||@@@@@444
+=+=****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%%{{{{{{===**++++**
***++++++++++++++?????????????/////////////%||||||@@@@@444+=+=
****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%%////////^^!~~~~~::---))))*****
+++@@@@@@@@<%||||||@@@@@444+=+=****&^"""""""}}}}}}
}]]]]]]]<<<<<<<%%////////^^!~~~~~::---))))*****+++@@@@@@@@
<%/%||||||@@@@@444+=+=****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%
%{{{{{{===**++++*****++++++++++++++?????????????/////////////
Nakloň hlavu k pravému rameni, přibliž hlavu na vzdálenost cca 15 cm od monitoru a jeď myší dolů.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!!!BAF!!!

Vaše ICQ...

30. dubna 2007 v 20:33 | Jára |  ○ ICQ ○
Potřebujete něco???Do komentářů napište vaše ICQ...já s vámi klidně pokecám,poradím atd...pište!!!

Nejlepší blog!!!!

30. dubna 2007 v 14:46 | Jára
Moc,moc,moc a moc vás prosím hlasujte pro můj blog na odkazu:TADY jsem tam pod jménem Sam32...Díky☺☺☺☺☻☻☻☻ ♥♥♥♥


Správní obvod Železný Brod

28. dubna 2007 v 14:50 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD ŽELEZNÝ BROD
Správní obvod Železný Brod
Železný Brod-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Železný Brod může našim i zahraničním studentům nabídnout řadu přírodních krás, využívaných v letních i zimních měsících a také mnoho kulturních a historických objektů. Rozkládá se ve střední části Libereckého kraje a v rámci něj hraničí se správními obvody obcí s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, Tanvald, Turnov a Semily. Z geologického hlediska na severu správního obvodu okrajově zasahuje nejjižnější část Jizerských hor (Černostudnický hřbet) a na ní navazuje Železnobrodská vrchovina. Oba dva útvary jsou součástí tzv. Krkonošsko - Jizerského krystalinika, který spočívá na obměnách břidlic. Ty se pro svou vrstevnatost používají na výrobu střešní krytiny, kterou můžeme nalézt mj. na chrámu sv. Víta v Praze a na výrobu obkladového materiálu. Romantickou podobu správnímu obvodu dává řeka Jizera se svým přítokem - divokou říčkou Kamenicí. Národní přírodní památkou byly vyhlášeny Suché skály, někdy též nazývané Kantorovy či Čertovy varhany nebo České Dolomity, které se pro svou tvrdost staly vyhledávaným horolezeckým terénem. Ve správním obvodu se také nachází přírodní památka Zásada pod školou. Svojí rozlohou 74 km2 je nejmenším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá pouze 2,3 % jeho výměry. Svou hustotou osídlení 162,2 obyvatel na km2 je však třetím nejlidnatějším správním obvodem.
OBYVATELSTVO
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod má svou působnost 11 obcí, ve kterých k 1. 3. 2001 bylo sečteno 12 008 obyvatel (vč. cizinců s dlouhodobým pobytem) převážně české národnosti. Střediskem osídlení s 6 544 obyvateli je město Železný Brod. Město bylo založeno v údolí Jizery z původních vsí Brod a Brodec a svůj přívlastek "Železný" dostalo v minulosti díky těžbě železné rudy. Průměrný věk obyvatel správního obvodu dosáhl 40,0 let, žen 41,7 let. K náboženskému vyznání se přihlásilo 19,1 % obyvatel.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel činil 52,6 % a míra ekonomické aktivity v rámci Libereckého kraje se zařadila do druhé poloviny pomyslného žebříčku - z 1 000 osob starších 15 let bylo 619 ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 3,8 % a mezi správními obvody byla nejnižší.
PRŮMYSL
Železný Brod-historická fotografie (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Železný Brod patří mezi správní obvody, ve kterých převažuje průmysl - při sčítání v roce 2001 na toto odvětví připadlo 57,2 % ekonomicky aktivních obyvatel. V rámci průmyslu zcela výsadní postavení zaujímá sklářská výroba reprezentovaná především firmou Železnobrodské sklo a.s.. Kromě výroby hutního skla, stolových a hutních figurek, skleněných stropních lustrů a nástěníků je v současnosti jejím hlavním výrobním programem výroba broušené, voskované a mačkané bižuterie. Největším výrobcem rocaijlu na světě je firma Ornela a.s., divize České perličky se sídlem v Zásadě. Výrobou skleněných figurek a skleněné bižuterie se kromě těchto výrobců zabývá celá řada drobných podnikatelů. Výroba technického a laboratorního skla je soustředěna do firmy Technosklo s.r.o. se sídlem v Držkově. Zemědělství není ve správním obvodu příliš rozvinuto, podíl ekonomicky aktivních v tomto odvětví na jejich celkovém počtu činil při sčítání v roce 2001 pouhých 1,5 %.
ZDRAVOTNICTVÍ
Ambulantní zdravotní péče je poskytována soukromými praktickými a odbornými lékaři. Ve správním obvodu není k dispozici zdravotnické lůžkové zařízení, nejbližší nemocnice se nachází v Semilech, Jablonci nad Nisou a Tanvaldu. Sociální činnost je zaměřena na péči o přestárlé občany, o ty je postaráno ve 4 domech s pečovatelskou službou.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodu zastoupeno především sítí základních škol. Na malování a broušení skla, tvarování hutního skla, stolní figurky a bižuterii je zaměřena Střední umělecko průmyslová škola sklářská v Železném Brodě. Byla založena v roce 1920 a působila v ní řada výborných výtvarníků.
KULTURA
S historií výroby skla, výrobci, exportéry, výrobky a významnými osobnostmi sklářství se můžeme seznámit v Městském muzeu v Železném Brodě. Národopisná expozice tohoto muzea zvaná Běliště je věnována historii města Železný Brod, historii cechovních řemesel a přírodnímu bohatství. Ke skvostům architektury horního Pojizeří patří železnobrodská městská památková zóna Trávníky. Staré roubené stavby i nadále nesou název podle původních obyvatel - Jechovsko, Horynovsko, Knopovsko apod.. Za zmínku stoji i skutečnost, že obec Držkov byla proslavenou líhní muzikantů - Bohemců.

Správní obvod Turnov

28. dubna 2007 v 14:49 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD TURNOV
Správní obvod Turnov
Turnov-historická fotografie (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Jižní část Libereckého kraje zaujímá správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov. V rámci kraje sousedí se správními obvody Liberec, Jablonec nad Nisou, Železný Brod a Semily. Jižní hranicí tento správní obvod sousedí se Královehradeckým krajem (správní obvod Jičín) a Středočeským krajem (správní obvod Mnichovo Hradiště). Krajinný ráz tohoto území je poněkud nesourodý, na jedné straně tvořen Turnovskou a Holenickou pahorkatinou, Maloskalskem, na druhé straně nejrovinatější oblastí Libereckého kraje v okolí Svijan a Příšovic. Nadmořská výška většiny území se pohybuje mezi 300 a 400 m, vyšších hodnot dosahuje v reliéfu u Malé Skály. Významným vrcholem jsou Trosky (514 m n.m.) se stejnojmenným hradem. Většina území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český ráj, která je jedinečná svými skalními útvary, tzv. skalními městy. Nejcennějším a nejlépe vyvinutým skalním městem je přírodní rezervace Hruboskalsko s výraznými skalními skupinami Maják, Kapelník, Dračí skály. Menšími skalními městy jsou Klokočské a Borecké skály, Drábovna i další terény na levém břehu Jizery. Mezi nejkrásnější přírodní klenoty patří přírodní park Maloskalsko, a to nejen pro své geologické a botanické zvláštnosti, ale také pro své historické památky a lidovou architekturu. Osou území je tok řeky Jizery, který je v této oblasti již dosti široký a od Železného Brodu po Turnov meandruje v hluboké říční nivě. Pro Český ráj jsou rovněž charakteristické rybníky, které mají pro krajinu především velkou estetickou a často i historickou hodnotu. Jde např. o rybníky Věžák, Vidlák, Krčák, Nebákov, Rokytnický a Bažantník, na jehož březích se nachází přírodní rezervace stejného názvu. Zajímavé jsou rovněž dvě vodní plochy v blízkosti Příšovic - Malý a Velký Písečák. Všechny přírodní zajímavosti správního obvodu Turnov nabízejí velmi atraktivní možnosti rekreace pro návštěvníky i bydlící obyvatele. V Českém ráji je rozsáhlá síť značených tras pro pěší turistiku i pro cykloturistiku a skalní města jsou doslova rájem pro milovníky horolezectví. Řeka Jizera i ostatní vodní plochy jsou hojně využívány pro vodní sporty, koupání i rybaření.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov zaujímá rozlohu 247 km2, což představuje 7,8 % Libereckého kraje. Mezi deseti správními obvody kraje se touto rozlohou i hustotou osídlení 125 obyvatel na 1 km2 řadí na páté místo.
OBYVATELSTVO
Turnov-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Sídelní struktura tohoto správního obvodu je zajímavá hned z několika důvodů. Jako jediný v Libereckém kraji je tvořen obcemi ze tří okresů. Celkem má ve správním obvodu Turnov působnost 37 obcí, z toho 21 obcí z okresu Semily, 13 obcí z okresu Liberec a 3 obce z okresu Jablonec nad Nisou. Počtem obcí je tento správní obvod druhým největším za správním obvodem Česká Lípa (41 obcí). Pouze dvě obce, Turnov a Rovensko pod Troskami, mají statut města. Velikostní struktura obcí je velmi jednoduchá, neboť 53,0 % obyvatel žije v obcích do 1 999 obyvatel a zbývajících 47,0 % připadá na skupinu obcí nad 10 000 obyvatel, což je pouze město Turnov. Podíl městského obyvatelstva 51,0 % byl v rámci kraje druhý nejnižší po správním obvodu Jilemnice. K 1. 3. 2001 bylo ve správním obvodu Turnov sečteno celkem 30 900 obyvatel převážně české národnosti, jejich průměrný věk činil 39,6 roku a byl druhým nejvyšším mezi správními obvody kraje. Průměrný věk žen dosáhl 40,9 roku. Přirozeným centrem správního obvodu je město Turnov, které mělo v roce sčítání 14 513 obyvatel.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel v roce 2001 činil 52,3 % a míra ekonomické aktivity dosáhla v rámci Libereckého kraje středních hodnot - z 1 000 osob starších 15let bylo 623 ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočítaná z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 4,3 % a mezi správními obvody kraje byla druhá nejnižší.
PRŮMYSL
Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov se vyznačuje poměrně silnou průmyslovou základnou, ve které bylo při sčítání v roce 2001 soustředěno 41,5 % ekonomicky aktivních obyvatel. Tradičním průmyslovým oborem je na Turnovsku především zhotovování umělých drahokamů ze skla, zpracování polodrahokamů, šperkařství. Již v 16. století zde řada brusičských dílen upravovala a brousila zdejší i dovážené drahé kameny a výrobky z nich se vyvážely do celého světa. Tradice šperkařství a výroby bižuterie pokračuje dodnes především v podnicích Granát, družstvo umělecké výroby a Skleněné kameny s.r.o., ale také v řadě soukromých dílen. Ze strojírenských firem zde sídlí např. Šroubárna Turnov a.s., Kamax s.r.o., Sklostroj Turnov CZ s.r.o., TREVOS a.s.. Širokou paletu brýlových čoček (minerální, plastové, bifokální a progresivní), lup, svítidel pro průmysl, zdravotnictví i domácí použití vyrábí firma Dioptra a.s. Turnov. Druhým nejsilněji zastoupeným odvětvím ve správním obvodu (s podílem 9,4 %) se stalo školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti. Následovalo odvětví obchodu a oprav - 8,5 % a stavebnictví - 6,6 %. Správní obvod Turnov je v rámci Libereckého kraje územím s příhodnými podmínkami pro zemědělskou výrobu. Vedle základních plodin je zde také rozvinuto ovocnářství, intenzivní ovocné sady jsou pro tuto oblast typické. Podíl pracujících v zemědělství 4,7 % patří v kraji k těm vyšším úrovním.
ZDRAVOTNICTVÍ
Základní zdravotnickou péči zajišťuje sít ambulantních zařízení i lékáren, odbornou a lůžkovou péči Městská nemocnice Turnov. V sociální oblasti umožňuje ve správním obvodu Turnov péči o přestárlé občany domov důchodců, penziony pro důchodce i několik domů s pečovatelskou službou. Dětské centrum v Turnově poskytuje specializované služby pro děti s kombinovanými vadami.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodě zastoupeno především sítí mateřských a základních škol. Ze středních škol má specifické postavení Střední uměleckoprůmyslová a VOŠ Turnov zaměřená na obory ke zpracování kamene, kovu a výrobu šperků, která byla jako první svého druhu v Evropě založena již v roce 1884 pod názvem Odborná škola klenotnická. Střední vzdělání lze dále získat na Střední zdravotnické škole, Obchodní akademii a Hotelové škole, ISŠ Turnov s velmi zajímavými obory studia jako např. optik, zlatník a klenotník, brusič technického a šperkového kamene aj..
KULTURA
Frýdštejn-zřícenina hradu Celá oblast správního obvodu má dlouhou historii osídlení, což dokládá množství archeologických nálezů i dochovaných středověkých památek. Bohatou historii dokládá přítomnost hradů a zřícenin Valdštejn, Frýdštejn, Zbirohy, Rotštejn i zámky Hrubá Skála a Hrubý Rohozec. Bývalé hradiště strážního hradu Vranov u Malé Skály dnes zaujímá délku téměř 400 m na úzkém a strmém pískovcovém útesu nad Jizerou a v dnešní době je známé jako Pantheon - areál pomníčků a mohyl legendárních osobností národa. Mezi nejvýznamnější památky slohů 19. století patří zámek Sychrov, mimo jiné známý svými interiéry vyzdobenými místním řezbářem Petrem Buškem a zámeckou zahradou v anglickém stylu. Dominantou Českého ráje je bezesporu zřícenina hradu Trosky a jeho věže Baba a Panna. Vedle těchto historických monumentů se ve správním obvodu Turnov zachovala řada památek lidové architektury, které i v dnešní době přibližují vesnický život našich předků. Mezi nejznámější patří Boučkův statek ve Vranovém, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova i statky v Příšovicích (Bičíkův a Holánův). Lázně Sedmihorky již od poloviny 19. století poskytují vodoléčebné procedury řadě pacientů a právě tito začali nazývat celé okolí "Českým rájem", což se později rozšířilo i na větší oblast. Od roku 1886 shromažďuje doklady o přírodním bohatství i dějinách tohoto území Oblastní muzeum Českého ráje v Turnově. Nalezneme zde originální expozice drahých kamenů a šperků, ale i unikátní panoramatický obraz Mikoláše Alše "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou" z roku 1895.

Správní obvod Tanvald

28. dubna 2007 v 14:48 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD TANVALD
Správní obvod Tanvald
Tanvald-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Dalším z deseti správních obvodů Libereckého kraje je i správní obvod Tanvald, který se rozkládá v severovýchodní části Libereckého kraje. V rámci něj hraničí s několika správními obvody obcí s rozšířenou působností - Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Semily a Jilemnice. Na severu svého území hraničí s Polskou republikou, se kterou bylo v roce 1959 vyměněno území u Kacířské skály za dnešní část obce Harrachov - Mýtiny. Z geologického hlediska do správního obvodu zasahují Jizerské hory, které byly v roce 1967 prohlášeny za Chráněnou krajinnou oblast s množstvím maloplošných přírodních rezervací a památek. Ve správním obvodu Tanvald se nachází přírodní rezervace Černá Jezírka a národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky. Na vrchu Muchov podle pověsti sídlí dobrý duch Jizerských hor Muhu. V oblasti Harrachova se rozprostírá nižší část našich nejznámějších hor Krkonoš. Zima zde bývá bohatá na sníh (v nejvýše položené osadě Jizerských hor Jizerka byla naměřena výška sněhu na volném prostranství přes 4 metry), a tak jsou místní lokality rájem lyžařů. Ti nemusí zahálet ani v létě, na kolečkových lyžích se mohou projet po početných zpevněných cestách. Na své si přijdou i milovníci cykloturistiky. Celé území je bohaté na vodní toky - řeka Kamenice, Bílá Desná a Černá Desná se svými vodopády. Na řece Černá Desná byla vybudována přehradní nádrž Souš, která ještě v šedesátých letech byla využívána jako rekreační místo. V současnosti slouží jako zásobárna pitné vody pro Jablonecko. Chloubou a výraznou dominantou správního obvodu je soustava rozhleden spolu se skalními vyhlídkami s fantastickými výhledy do okolí. Za všechny jmenujme rozhlednu na vrcholu hory Špičák, rozhlednu Štěpánka na vrchu Hvězda a rozhlednu na vrchu Černá Studnice, která má pro místní obyvatele stejný význam jako pro sousední správní obvod Liberec hora a na ní umístěný televizní vysílač Ještěd. Jako zděná vyhlídka se schodištěm byla upravena vyhlídková skála na úbočí hory Muchov, nazvaná podle ženy bývalého majitele tanvaldské přádelny bavlny - Terezínka. Svojí rozlohou 191 km2 je třetím nejmenším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá 6,0 % jeho výměry. Se svou hustotou osídlení 115,8 obyvatel na km2 patří k méně zalidněným správním obvodům.
OBYVATELSTVO
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald má svou působnost 10 obcí, z toho 5 se statutem města. K 1. 3. 2001 zde bylo sečteno 22 086 obyvatel (včetně osob s dlouhodobým pobytem) převážně české národnosti, průměrný věk dosáhl 38,1 let a k náboženskému vyznání se přihlásilo 17,0 % obyvatel. Ve městech žilo 83,6 % všech obyvatel.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel činil 51,2 % a míra ekonomické aktivity byla ve srovnání s ostatními správními obvody Libereckého kraje osmá nejnižší - z 1 000 osob starších 15 let bylo 617 ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 6,3 % a v rámci deseti správních obvodů byla pátou nejnižší.
PRŮMYSL
Správní obvod obce s rozšířenou působností Tanvald patří mezi správní obvody s zcela jednoznačně převažujícím průmyslem - při sčítání v roce 2001 na toto odvětví připadlo 45,1 % ekonomicky aktivních osob. V rámci průmyslu zaujímá významné postavení textilní výroba, která má dlouholetou tradici zasahující až do 18. století. Dnes je zastoupena společností SEBA T a.s., patřící do skupiny podniků v rámci uskupení Hybler Group. Výrobní sortiment firmy tvoří bavlněné i směsové příze, sypkoviny, lůžkoviny apod.. V rámci správního obvodu má své zastoupení i sklářský průmysl - soukromá sklárna v Harrachově zachovává výhradně ruční výrobu nápojového, hutního skla, křišťálových lustrů a dalších skleněných dárkových předmětů. Výrobou bižuterie, vánočních ozdob, dárkových předmětů se zabývá firma Ornela a.s, divize Desenské sklárny. Důležitým zaměstnavatelem ve správním obvodu Tanvald je i firma Detoa s.r.o. Jiřetín pod Bukovou, zabývající se výrobou dřevěných hraček, perlí, pianinových, klavírových mechanik a klávesnic. Zemědělství není ve správním obvodu příliš rozvinuto, podíl ekonomicky aktivních v tomto odvětví na jejich celkovém počtu činil při sčítání v roce 2001 pouhých 1,6 %.
ZDRAVOTNICTVÍ
Ambulantní zdravotní péče je především poskytována soukromými praktickými a odbornými lékaři. Lůžkovou péči zajišťuje Nemocnice v Tanvaldu, při které byla zřízena i lékařská služba první pomoci a léčebna dlouhodobě nemocných ve Smržovce. Dětská ozdravovna Bílá voda v Harrachově je za pomoci klimatoterapie zaměřena na děti, které trpí respiračními nemocemi, astmatem apod. Sociální činnost je zaměřena na péči o přestárlé občany, o které je postaráno ve dvou domovech důchodců (Smržovka, Velké Hamry), v síti penzionů pro důchodce a domů s pečovatelskou službou.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodu zastoupeno soustavou základních škol. Jejich absolventi si mohou prohlubovat své znalosti na Gymnáziu a Obchodní akademii v Tanvaldu.
CESTOVNÍ RUCH, KULTURA
Smržovka-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) K městu Tanvald se váže první zkušební televizní vysílání a pořádání hudebních (Podzimní cyklus komorní hudby, Tanvaldské hudební jaro) a filmových festivalů (Humor v amaterském filmu HAF). Kulturní památkou je od roku 1992 vyhlášena ozubnicová trať, vedoucí mezi Tanvaldem a Harrachovem. Na sedmikilometrovém úseku vlak překonává několik set metrů převýšení, projíždí několika tunely a řeku Jizeru překonává po vysokém mostu. Město Harrachov se stalo nejznámějším turistickým a sportovním střediskem západních Krkonoš. Tradice lyžování se začala psát brzy poté, co první lyže do Čech přivezl hrabě Harrach a je zmapována v lyžařském muzeu. K vrcholům harrachovského lyžařského dění patří bezesporu pořádání mezinárodních lyžařských závodů (např. v roce 1993 Mistrovství světa juniorů v klasickém lyžování ) a letů na lyžích na můstku Mamut, jenž je jedním z pěti na celém světě. Město Harrachov proslulo také za hranicemi Čech svým sklářstvím - ručně vyráběným foukaným, broušeným, malovaný, rytým či jinak zdobeným sklem. Skutečné skvosty jsou vystaveny v nově otevřeném muzeu skla, které je umístěno v areálu sklárny v tzv. Panském domě. K zajímavosti města Desná patří "Protržená přehrada", jejíž sypaná hráz se v roce 1916 protrhla a způsobila katastrofu, při které přišlo o život dvaašedesát lidí. Kromě věže a zbytků hráze se zachovala i podzemní štola, která je známým zimovištěm netopýrů. V zimním období se také toto město stává střediskem lyžařů, kterým nabízí i večerní lyžování za umělého osvětlení. V části obce Kořenov - Jizerka se nachází tzv. Hnojový dům cestovatele Gustava Ginzela se sbírkou kuriozit a suvenýrů z jeho cest. Dům v roce 1995 vyhořel a na jeho místě stojí nyní věrná replika. Za návštěvu stojí i místní muzeum - Informační středisko Českého svazu ochránců přírody, které návštěvníky seznamuje s historií i současností Jizerských hor. Jizerka byla v šestnáctém a sedmnáctém století vyhledávaným nalezištěm drahokamů a polodrahokamů. Se sáňkařským sportem je spojováno město Smržovka, kde byla v roce 1912 vybudována první sáňkařská dráha. Dnes tu sportovcům slouží dráha 1 020 m dlouhá s převýšením 82 m z roku 1975. U města také nalezneme technickou památku - kamenný železniční viadukt. Město Velké Hamry je známo tzv. Svárovskou stávkou z roku 1870, která je spjata s jeho textilní minulostí. V katastru obce Zlatá Olešnice je turisty pro svou romantiku vyhledáván zbořený hrad Návarov, z jehož materiálu byl vystaven o několik století později barokní zámeček stejného názvu. V části obce Stanový se nachází rodný dům spisovatele Antala Staška.

Správní obvod Semily

28. dubna 2007 v 14:48 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD SEMILY
Správní obvod Semily
Správní obvod obce s rozšířenou působností Semily zaujímá střední část bývalého okresu Semily. V rámci Libereckého kraje sousedí se správními obvody obcí s rozšířenou působností Jilemnice, Turnov, Tanvald a Železný Brod. V jižní části území sousedí s Královehradeckým krajem, a to se správními obvody obcí s rozšířenou působností Jičín a Nová Paka. Oblast tohoto správního obvodu se rozkládá v podhorském pásmu západního podkrkonoší, kde se potkávají Podkrkonošská pahorkatina a Český ráj. Z hlediska turistického ruchu je toto území nazýváno Horní Pojizeří, jehož přirozeným centrem je město Semily. Nejvyšším bodem krajiny je 744 m n.m. vysoká hora Kozákov - dávná sopka a tradiční naleziště drahých kamenů, na jejímž vrcholu stojí Riegerova turistická chata a 24 m vysoká rozhledna. Ke Kozákovu se váže řada pověstí a legend spojených s výskytem polodrahokamů. Územím protékající řeka Jizera vytváří hluboká romantická údolí s řadou turistických stezek. Jednou z nejznámějších je Riegerova stezka, která vede po jejím pravém břehu. Zčásti je vylámána ve skále a vede po 77 m dlouhé visuté železné galerii. Tato stezka je jednou z nejzajímavějších přírodních rezervací nejen v rámci Libereckého kraje, ale i v celorepublikovém měřítku. Z přírodních zdrojů jsou v oblasti Semilska známy zásoby kvalitního čediče.
V rámci Libereckého kraje se správní obvod obce s rozšířenou působností Semily řadí svojí výměrou 231 km2 i hustotou osídlení 117 obyvatel na 1 km2 na šesté místo mezi všemi správními obvody. Z celkové výměry kraje zaujímá 7,3 %.
OBYVATELSTVO
Semily-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Semily zahrnuje celkem 22 obcí, z toho 3 se statutem města. K 1. 3. 2001 žilo v tomto správním obvodu 26 961 obyvatel, převážná většina, více než 99 % s trvalým pobytem a pouze necelé 1 % mělo dlouhodobý pobyt. Sčítáním lidu, domů a bytů 2001 bylo zjištěno, že obyvatelstvo správního obvodu Semily se převážně přihlásilo k české národnosti, podíl věřících dosáhl 25,9 % a průměrný věk činil 38,7 let, 40,3 let.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Ekonomická aktivita obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností Semily byla v roce 2001 nejnižší ze všech správních obvodů Libereckého kraje. Z 1 000 osob starších 15 let bylo pouze 610 osob ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 6,8 %, což znamenalo šesté nejvyšší pořadí v rámci deseti správních obvodů obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje.
PRŮMYSL
Vysoké nad Jizerou - historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Hospodářství správního obvodu prošlo vývojem od zemědělství přes řemeslnou výrobu až k současnému průmyslovému charakteru s převážně textilní, strojírenskou a dřevozpracující výrobou. Tyto skutečnosti potvrzují i výsledky sčítání 2001, kdy 38,1 % ekonomicky aktivních obyvatel bylo zaměstnáno v průmyslu. Mezi nejvýznamnější textilní firmy patří HYBLER s.r.o. Semily a Technolen technický textil a.s. Lomnice nad Popelkou. Druhým nejsilněji zastoupeným odvětvím ve správním obvodu, s podílem 11,1 % ekonomicky aktivních, bylo školství, zdravotnictví, veterinární a sociální služby. Na další místa se řadila odvětví obchodu a oprav (8,1 %) a stavebnictví (7,1 %).
ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnickou péči zajišťuje síť ambulantních zařízení a lékáren, odbornou péči Nemocnice s poliklinikou v Semilech. K sociálnímu zabezpečení především starších občanů slouží domov důchodců v Semilech a vcelku rozvinutá síť domů s pečovatelkou službou. Speciální služby pro určité skupiny obyvatel zajišťuje v Semilech např. dětský domov, dětské centrum, sdružení zdravotně postižených i Ústav sociální péče pro děti s kombinovanými vadami v Benešově u Semil.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Semily zastoupeno především sítí základních škol. Střední všeobecné vzdělání umožňuje Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech. Střední odborné vzdělání (s maturitou nebo bez maturity) poskytují střední odborné školy v Semilech, Lomnici nad Popelkou a Vysokém nad Jizerou. Na těchto školách lze získat kvalifikaci v oborech gastronomie a služeb, stavebnictví, cestovního ruchu i obchodní činnosti.
CESTOVNÍ RUCH
Správní obvod obce s rozšířenou působností Semily nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům širokou škálu rekreačních možností přírodního i kulturního charakteru. K nejznámějším turistickým zajímavostem patří Bozkovské dolomitové jeskyně s unikátní krápníkovou výzdobou a největším podzemním jezerem v Čechách. Architekturu našich předků připomíná řada měšťanských domů i stavby lidové architektury v městské památkové rezervaci Karlov i další jednotlivé stavby. V Semilech se také narodilo několik významných osobností našeho národa jako byl Dr. František Ladislav Rieger nebo Ivan Olbracht. Střediskem zimních sportů je v této oblasti bezesporu Vysoké nad Jizerou.

Správní obvod Nový Bor

28. dubna 2007 v 14:47 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD NOVÝ BOR
Správní obvod Nový Bor
Jedním z deseti správních obvodů Libereckého kraje je i správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor, který se rozkládá v severozápadní části Libereckého kraje. Sousedí s Ústeckým krajem a v rámci našeho kraje pak se správním obvodem obce s rozšířenou působností Česká Lípa a Liberec. Krátkým úsekem na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo, přičemž turisté mohou využít pěších přechodů v Horní a Dolní Světlé a Krompachu. Na území správního obvodu se rozprostírá z geografického hlediska převážně horské pásmo nad 500 m n. m., z přírodovědného pak České středohoří a Lužické hory s nejvyšší horou Luž (793 m n. m.) a rozsáhlými lesními komplexy. Dominantou regionu je vrch Klíč s vynikajícím kruhovým rozhledem. Za národní přírodní památku byla vyhlášena Panská skála u Kamenického Šenova, u které byla postupnou těžbou odhalena jedna z nejkrásnějších ukázek sloupcové odlučnosti čediče u nás. Celý útvar připomíná píšťaly varhan, a proto je také nazýván "Varhany".
Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor je se svoji rozlohou 201 km2 čtvrtým nejmenším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá pouhých 6,4 % jeho území. Jeho hustotu osídlení 129,2 obyvatel na km2 překročily pouze správní obvody obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, Liberec a Železný Brod.
OBYVATELSTVO
Sídelní strukturu tvoří 16 obcí, z toho 3 se statutem města. K 1. 3. 2001 mělo ve správním obvodu trvalý (dlouhodobý pobyt) 25 963 obyvatel, čtyři pětiny z nich žily ve městech. Nejvýznamnějším střediskem osídlení je město Nový Bor, město tří přívlastků - brána Lužických hor, město skla a město zeleně a zahrad. Průměrný věk obyvatel správního obvodu dosáhl 37,9 let.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor vykazuje v Libereckém kraji po správním obvodu Česká Lípa druhý nejvyšší stupeň ekonomické aktivity - z 1 000 osob starších 15let bylo 641 osob ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 7,7 % a byla třetí nejvyšší v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje.
PRŮMYSL
Cvikov-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor je oblastí se silnou průmyslovou základnou, ve které při sčítání v roce 2001 bylo soustředěno 50,6 % ekonomicky aktivních obyvatel. K rozhodujícím průmyslovým odvětvím patří sklářství, odvětví s mnohaletou tradicí a jedinečností, realizované nejen ve velkých firmách (Crystalex a.s., Egermann s.r.o. v Novém Boru, Ajeto s.r.o. ve Cvikově - Lindavě), ale i v mnoha malých soukromých dílnách a provozovnách. Po celém světě jsou známa svítidla s křišťálovými ověsy z firmy Preciosa Lustry a.s Kamenický Šenov. Druhým nejsilněji zastoupeným odvětvím ve správním obvodu (s 9,1 % podílem ekonomicky aktivních) se stalo školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti. V průběhu několika let zcela do pozadí ustoupilo zemědělství (s 1,8 % podílem ekonomicky aktivních), které je vzhledem k poloze území zaměřeno na živočišnou výrobu.
ZDRAVOTNICTVÍ
Základní zdravotnickou péči zajišťuje síť ambulantních zařízení a lékáren, lůžkovou péči pro dlouhodobě nemocné poskytuje léčebna v Novém Boru. Specifické postavení ve správním obvodu mají 2 zdravotnická zařízení nadregionálního významu - Dětská léčebna pro léčení nespecifických chorob a Odborný léčebný ústav pro TBC a nemoci respirační ve Cvikově. Sociálnímu zabezpečení především starších občanů slouží Domov důchodců ve Sloupu v Čechách a několik domů s pečovatelskou službou.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Nový Bor zastoupeno především sítí základních škol. Zkušenosti z technologie výroby, malování a rytí skla jsou novým talentům předávány ve Středním odborném učilišti sklářském, Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru a v nejstarší světové sklářské škole v Kamenickém Šenově (r. 1856). Soustavu školství spoludotváří i Střední odborné učiliště oděvní ve Cvikově.
KULTURA
Nový Bor-historická fotografie (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor je bohatý na historické a kulturní památky. Nejznámějším hradem tohoto regionu je bezesporu skalní hrad Sloup, který byl vytesán do pískovcového masivu stolové hory a je největším svého druhu v Čechách. Pro mnohé návštěvníky zůstává utajen skalní hrad ve Svojkově. Historii sklářské výroby zachycují sklářská muzea v Kamenickém Šenově a Novém Boru, přičemž sbírky obou muzeí představují výjimečný soubor unikátních exponátů. Novodobé sklářské výrobky jsou prezentovány v celé řadě soukromých výstavních síní a galerií.
CESTOVNÍ RUCH
Významnou oblastí cestovního ruchu v letních měsících je okolí Sloupu v Čechách. Milovníkům přírody nabízí v okolních lesích zajímavé turistické trasy se skalními útvary, milovníkům kempinku pak upravenou pláž Radvanovského rybníka. Příznivci cykloturistiky nejčastěji vyjíždějí směrem na Polevsko a Slunečnou. Zájemci o zimní sporty se vydávají do Horní Světlé a na Polevsko, kde jsou vybudovány lyžařské vleky, slalomový svah, v okolí pak lyžařské běžecké okruhy. Dále jim je k dispozici sjezdová dráha s vlekem na Práchni u Kamenického Šenova.

Správní obvod Liberec

28. dubna 2007 v 14:46 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD LIBEREC
Správní obvod Liberec
Mníšek-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec tvoří pomyslný střed Libereckého kraje. Na severu však hraničí se Spolkovou republikou Německo a s Polskem, na jihu se Středočeským krajem. V rámci Libereckého kraje pak sousedí na severu se správním obvodem Frýdlant, na východě se správním obvodem Jablonec nad Nisou, na jihovýchodě se správním obvodem Turnov, na jihozápadě se správním obvodem Česká Lípa a na západě se správním obvodem Nový Bor. Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec je charakteristický velkou členitostí terénu. Ze severu na jeho území zasahují Jizerské hory, které mají neopakovatelnou atmosféru severské přírody. Téměř středem správního obvodu prochází Ještědský hřeben, kterému vévodí nejvyšší hora správního obvodu - Ještěd (1 012 m n. m.). Televizní vysílač na jejím vrcholu a sama hora Ještěd tvoří dominantu celého správní obvodu i Libereckého kraje. Ještědský hřeben přechází na severozápadě správního obvodu v Lužické hory. Na území správního obvodu leží jejich druhý nejvyšší vrchol Hvozd (749 m n. m.). Na severu zasahuje na území správního obvodu obce s rozšířenou působností rozsáhlá tektonicky podmíněná kotlina - Žitavská pánev. Zaujímá území kolem Hrádku nad Nisou a Chrastavy a mezi Machnínem a Chrastavou je od liberecké kotliny oddělena příčnou elevací.
Svojí rozlohou 588,3 km2 je druhým největším správním obvodem Libereckého kraje a také svou hustotou obyvatelstva 228,0 obyvatel na km2 je druhým nejlidnatějším správním obvodem.
OBYVATELSTVO
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Liberec se nachází 29 obcí, ve kterých bylo k 1. 3. 2001 sečteno 134 131 obyvatel (včetně cizinců s dlouhodobým pobytem) převážně české národnosti. Největším městem správního obvodu je Liberec, ve kterém ke dni sčítání žilo 99 102 obyvatel, ve zbylých pěti městech správního obvodu bylo sečteno dohromady 22 357 osob. Ve městech tedy k 1. 3. 2001 žilo 90,5 % obyvatel správního obvodu. Průměrný věk obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností činil 38,9 let.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel činil 54,7 % a na 1 000 osob ve věku 15 a více let připadlo 636 osob ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel, činila 6,9 %. Správní obvod Liberec se tak zařadil na 7. místo v rámci Libereckého kraje.
PRŮMYSL
Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec je jednou z oblastí s rozšířenou průmyslovou výrobou. V průmyslu k 1. 3. 2001 pracovalo 31,0 % všech ekonomicky aktivních obyvatel. V odvětví obchodu, oprav motorových vozidel a spotřebního zboží bylo zaměstnáno ke stejnému dni 11,1 %, ve školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 10,5 % a ve stavebnictví 9,9 % ekonomicky aktivního obyvatelstva správního obvodu Liberec. Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví správního obvodu můžeme zařadit výrobu kovodělných výrobků, strojů a zařízení, výrobků pro automobilový průmysl, textilní a plastikářský průmysl. Textilní průmysl, se kterým je město Liberec a jeho okolí již tradičně spojováno, se dostal po roce 1990 do hluboké deprese a jeho podíl na celkové výrobě, exportu i zaměstnanosti se snížil. K největším firmám v oblasti patří například: PEGUFORM BOHEMIA a.s., PEKM Kabeltechnik s.r.o., Benteler ČR k.s., METZELER Automotive Hose Systems s.r.o., LITES a.s., VULKAN a.s. a také SYNER s.r.o. .
ZDRAVOTNICTVÍ
Základní zdravotnickou péči zajišťuje síť ambulantních zařízení a síť lékáren, které odpovídají počtem i strukturou potřebám území. Nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec a celého Libereckého kraje je Nemocnice Liberec. V základních a specializovaných oborech má Nemocnice Liberec regionální působnost, ve vysoce specializovaných oborech poskytuje péči nemocným z celé České republiky. Sociální činnost je zaměřena především na péči o staré a přestárlé občany, o ty je postaráno v domovech důchodců v Českém Dubu, v Liberci - Vratislavicích, v nově otevřeném domě seniorů v Liberci - Františkově a v husté síti domů s pečovatelskou službou. Dále mohou občané důchodového věku využít i služeb Charitativního domova Sv. Vavřince v Chrastavě. Významné postavení s oblasti sociální péče pro mládež ve správním obvodu Liberec zaujímá Jedličkův ústav. Soustavu sociálních zařízení správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec dotváří vedle ústavů sociální péče, také řada azylových zařízení (např.: Azylový dům Speramus, Dům pro matky s dětmi nebo Charitní domov pro matky s dětmi) a krizová centra zaměřená na léčbu a prevenci závislostí. Ve správním obvodu Liberec se nachází i jedno lázeňské středisko - Lázně Kunratice, kde se léčí choroby pohybového ústrojí, srdce, krevního oběhu a revmatismus.
ŠKOLSTVÍ
Vzdělávání obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec je zajišťováno v síti základních škol, čtyř gymnázií a 16 středních odborných škol a učilišť. Vysoké školství je ve správním obvodu Liberec a v celém Libereckém kraji zastoupeno Technickou univerzitou Liberec. Po roce 1990 vzrostl výrazně počet studentů a počet fakult. Původní dvě fakulty - strojní a textilní doplnily fakulty pedagogická, hospodářská, architektury, mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, přičemž textilní fakulta je jedinou v České republice.
KULTURA
Historická pohlednice-Světlá pod Ještědem (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec má bohatou kulturně historickou tradici, která se odráží ve velkém množství stavebních, historických a kulturních památek. K institucím nadregionálního významu patří především Severočeské muzeum v Liberci, Podještědské muzeum Karolíny Světlé v Českém Dubu, Muzeum hasičské techniky v Chrastavě, Výstava lidových betlémů v Kryštofově Údolí, klášter a Oblastní galerie v Liberci. Při výčtu těchto památek a zařízení nelze opomenout Státní zámek Lemberk, hrady Grabštejn a Hamrštejn a také Liberecký zámek. Ke skvostům barokní architektury v Čechách patří chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí stavitele L. Hildebranta, kde jsou umístěny ostatky sv. Zdislavy. Významnými kulturními institucemi jsou dále Divadlo F. X. Šaldy se scénou Malého divadla a Naivní divadlo v Liberci, Zoologická a Botanická zahrada v Liberci. Neméně důležitým zařízením je komplex knihoven a jejich poboček, ve kterém dominuje Státní vědecká knihovna v Liberci.
CESTOVNÍ RUCH
Území správního obvodu Liberec je významnou oblastí z hlediska cestovního ruchu. Velké množství kulturně historických památek, rychlá dopravní dostupnost, blízkost a pozoruhodnost Jizerských, Lužických hor i Ještědského hřebene se stávají cílem tuzemských i zahraničních návštěvníků. A to nejen v zimě, kdy nabízejí hustou a dobře upravovanou síť běžeckých tratí a výběr sjezdových svahů, ale i v létě jsou cílem výletů pěších turistů i cykloturistů.

Správní obvod Jilemnice

28. dubna 2007 v 14:45 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD JILEMNICE
Správní obvod Jilemnice
Ve východní části Libereckého kraje se rozkládá správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice. Svojí východní hranicí sousedí se správním obvodem obce s rozšířenou působností Vrchlabí z Královehradeckého kraje, na jihu se správním obvodem Nová Paka téhož kraje. Krátkým horským úsekem na severu hraničí se sousedním Polskem. V rámci našeho kraje se nachází západním směrem správní obvod Semily a severozápadně správní obvod Tanvald. Na území správního obvodu Jilemnice se z geografického hlediska rozprostírá horské pásmo západních Krkonoš a podhorská oblast Podkrkonošské pahorkatiny, což určuje výrazně turistický charakter tohoto kraje. Krkonoše se nacházejí v mírném klimatickém pásmu s teplotami mezi 6 až 0 oC, s ročním úhrnem srážek 800 mm na úpatí a až 1 200 - 1 600 mm na hřebenech hor. Rozmanitost přírodních podmínek dokladují např. i nadmořská výška města Jilemnice (464 m n.m.) a nejvyšší hora západních Krkonoš, kterou je Kotel s 1 435 m n. m.. K nejvyšším vrcholům správního obvodu patří dále Krkonoš (1 411 m n.m), Lysá hora (1 343 m n.m.), Medvědín (1 235 m n.m.) i Plešivec (1 210 m n.m.). Krkonoše se již během 19. století staly turisticky nejvyhledávanější oblastí střední Evropy a v současné době projde celým pohořím ročně více než 10 mil. návštěvníků. V roce 1963 byly Krkonoše vyhlášeny prvním českým národním parkem (Krnap - KNP) a patří mezi nejnavštěvovanější národní parky světa. Negativní vlivy cestovního ruchu a průmyslové exhalace však krkonošským lesům příliš neprospívají, proto byly Krkonoše zařazeny do listiny nejohroženějších národních parků světa. Výborné přírodní podmínky pro všechny druhy zimních a řadu letních sportů nabízí celá oblast správního obvodu Jilemnice, mezi nejznámější střediska patří Rokytnice nad Jizerou, Vítkovice a Benecko.
Svojí rozlohou 278 km2 se mezi deseti správními obvody Libereckého kraje řadí na čtvrté místo a představuje 8,8 % celkové výměry kraje. Horský a podhorský ráz krajiny ovlivňuje i zalidnění tohoto území, hustota obyvatel 82 osob na 1 km2 je druhá nejnižší v rámci správních obvodů Libereckého kraje, nižší má pouze správní obvod Frýdlant.
OBYVATELSTVO
Sídelní strukturu správního obvodu tvoří 21 obcí, z toho 3 se statutem města. K 1. 3. 2001 zde žilo celkem 22 973 obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, z toho pouze 48,1 % ve městech. Podíl městského obyvatelstva byl nejnižší ze správních obvodů kraje, nejvyšší podíl obyvatel 46,9 % žil v obcích s 500 - 1 999 obyvateli. Nejvýznamnějším střediskem osídlení je město Jilemnice s 5 753 obyvateli. Ve Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 se obyvatelstvo správního obvodu Jilemnice přihlásilo převážně k české národnosti, podíl věřících činil 31,9 % a průměrný věk obyvatel dosáhl 38,3 let, žen 40,0 let.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice se vyznačuje nízkou ekonomickou aktivitou obyvatel. V roce 2001 zde bylo pouze 50,7 % obyvatel ekonomicky aktivních a z 1 000 obyvatel ve věku 15 let a starších bylo jen 616 ekonomicky aktivních. Téměř 50 % pracujících, žáků a studentů v roce 2001 vyjíždělo za prací a vzděláním do jiné obce než měli trvalé bydliště. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, dosáhla 6,1 % a byla tak čtvrtá nejvyšší v rámci správních obvodů Libereckého kraje.
PRŮMYSL
Historická pohlednice města Jilemnice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Stejně jako ostatní oblasti Libereckého kraje má i správní obvod Jilemnice v dnešní době převážně průmyslový charakter. Z historického vývoje je možno připomenout období 18. století, kdy se na světovou úroveň dostalo sklářství a plátenictví. Zpracování lnu se proslavilo nejkvalitnějšími batisty i jinými výrobky, jak dnes dokumentuje Krkonošské muzeum v Jilemnici. V současné době nabízí nejvíce pracovních příležitostí z potravinářského průmyslu firma CUTISIN a.s. - jediný výrobce umělých střívek, z textilního průmyslu firma TECHNOLEN WF a.s. zabývající se výrobou technických vláken pro gumárenský průmysl, strojírenská firma ATESO a.s. a dále MEDIPLAST a.s., která vyrábí nealergizující ekologické zdravotní náplasti. Tyto skutečnosti potvrdily i výsledky Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001, kdy 37,2 % ekonomicky aktivních osob pracovalo v průmyslu. Odvětví školství, zdravotnictví, sociální a veterinární služby se podílem 10,4 % zařadilo na druhé místo v zaměstnanosti, následoval obchod a opravy - 7,9 % a ve službách pohostinských a ubytovacích byly zaměstnány 6,3 % ekonomicky aktivních obyvatel.
ZDRAVOTNICTVÍ
Ambulantní zdravotní péče je zajišťována soukromými lékaři a lékárnami, odbornou a lůžkovou péči poskytuje Městská nemocnice Jilemnice. Sociální činnost v péči pro seniory poskytuje Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou, rozvinutá síť domovů s pečovatelskou službou i Charitativní ošetřovatelská a pečovatelská služba Studenec. Specializované služby pro děti s kombinovanými vadami poskytuje týdenní stacionář - dětské centrum v Jilemnici.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Jilemnice zastoupeno sítí mateřských a základních škol. Na Gymnáziu a Sportovním Gymnáziu v Jilemnici získávají studenti vedle všeobecného vzdělání také sportovní přípravu zaměřenou na lyžařské sporty. Střední průmyslová škola textilní v Jilemnici je zaměřena na výrobu a management textilního a oděvního odvětví. ISŠ ve Vysokém nad Jizerou poskytuje vyučení ve strojírenských a opravárenských oborech.
CESTOVNÍ RUCH
Z přírodních podmínek území správního obvodu Jilemnice vyplývá i vyžití této oblasti k rekreaci, ať zimního nebo letního charakteru. Svědčí o tom i 79 % neobydlených domů užívaných pouze k rekreaci a velký počet hromadných ubytovacích zařízení především v horských střediscích. Lyžování patří k jilemnickým tradicím již od dávných dob. První lyže do této oblasti přivezl pro své lesní dělníky v roce 1892 hrabě Jan Harrach, jejich užívání se rychle šířilo ve všech vrstvách obyvatel, a tak se Jilemnice stala "kolébkou českého lyžování". V následném rozvoji sportovního lyžování sehrálo významnou roli první samostatné české lyžařské sdružení "Český krkonošský spolek Ski". Z Jilemnicka vyšla řada našich úspěšných lyžařů a dnes je lyžařský dorost vychováván ve specializovaných třídách některých škol. Rozvoj i jiných sportovních aktivit v Jilemnici dokazuje v současné době aktivní klub japonského sportu sumó, který působí i v mezinárodních soutěžích.
KULTURA
Kulturní tradice této oblasti mají bohaté historické kořeny v minulosti. Více než dvěstěletá tradice ochotnických divadelních spolků pokračuje ve Vysokém nad Jizerou divadelním spolkem Krakonoš a každoročním pořádáním národní přehlídky vesnických divadelních souborů pod názvem Krakonošův divadelní podzim. Expozice Vlastivědného muzea ve Vysokém nad Jizerou a Krkonošského muzea v Jilemnici dokumentují historický i kulturní vývoj této oblasti v Podkrkonoší.

Správní obvod Jablonce nad Nisou

28. dubna 2007 v 14:44 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD JABLONEC NAD NISOU
Správní obvod Jablonec n. N.
Přibližně uprostřed Libereckého kraje, v západní části jabloneckého okresu se nachází správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou. Jeho sousedy jsou správní obvody obcí s rozšířenou působností Tanvald a Železný Brod na východě, Turnov na jihu, Liberec na západě a Frýdlant na severu. Území správního obvodu Jablonec nad Nisou je značně členité, v severní části zahrnuje podstatnou část Jizerských hor, střední část tvoří Jablonecká kotlina a východní Černostudniční hřeben, který dále na východ přechází v Krkonoše. Podnebí je zde horské a drsné, průměrná denní teplota vzduchu se v dlouhodobém měření pohybuje kolem 5,5 oC, roční průměr srážek je v intervalu 1 100 - 1 200 mm. Nejvyšší vrcholem je Černá hora s 1 085 m n. m. a řada dalších vrcholů se pohybuje kolem nadmořské výšky 900 m. Oblast Jizerských hor spadá do chráněné krajinné oblasti (CHKO Jizerské hory) a z celé řady maloplošných přírodních rezervací jsou pro toto území typické horské bučiny, rašeliniště a mokřadní lada. Vodní síť tvoří velký počet potoků a říček, mj. Kamenice, Černá a Lužická Nisa. Pramen Nisy, nacházející se na území obce Nová Ves nad Nisou, byl vyhlášen významným krajinným prvkem. Vodní plochy jsou zastoupeny vodní nádrží Bedřichov, Josefův Důl a nejznámější jabloneckou přehradou Mšeno.
OBYVATELSTVO
Jablonec nad Nisou-historická fotografie (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou je se svojí rozlohou 142 km2 druhým nejmenším správním obvodem Libereckého kraje (po správním obvodu Železný Brod). Na relativně malém území bylo k 1. 3. 2001 sečteno 53 119 obyvatel (včetně osob s dlouhodobým pobytem), a tak se správní obvod stal se svojí hustotou osídlení 373,2 osoby na 1 km2 nejlidnatějším obvodem našeho kraje. Obyvatelstvo správního obvodu se přihlásilo z 92,2 % k české národnosti, podíl věřícího obyvatelstva činil pouhých 16,8 % a průměrný věk dosáhl 38,5 let. Sídelní strukturu správního obvodu Jablonec nad Nisou tvoří 9 obcí a 2 města - Jablonec nad Nisou se 45 266 obyvateli a Rychnov u Jablonce nad Nisou s 2 013 obyvateli (ke dni sčítání v roce 2001). Podíl městského obyvatelstva (89,0 %) byl v roce 2001 druhým nejvyšším v rámci Libereckého kraje za správním obvodem Liberec. Sídlení struktura je jedním z atributů zdejší krajiny. Přirozeným hospodářským centrem je město Jablonec nad Nisou, které je ze všech stran obklopeno lesy, což podtrhuje jeho krajinářské kvality. Další obce mají většinou ráz údolních sídel se zástavbou volně přecházející do okolních svahů.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel byl 52,1 % a na 1 000 obyvatel ve věku 15 a více let připadlo 632 osob ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 6,0 % a byla tak jedna z nejnižších mezi správními obvody Libereckého kraje.
PRŮMYSL
Z pohledu národohospodářského je správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou převážně průmyslovou oblastí, což potvrdily i výsledky sčítání v roce 2001, kdy v odvětví průmyslu bylo zaměstnáno 37,7 % ekonomicky aktivních obyvatel. Již od poloviny 17. století je zde tradičním průmyslovým odvětvím výroba bižuterie a skla. Rozvoj sklářství a s ním spojeného obchodu přinesl hospodářský vzestup celé oblasti, což dokazuje řada honosných, především secesních budov v samotném městě Jablonci nad Nisou. Mezi nejvýznamnější sklářské firmy stále patří Preciosa a. s. Jablonec nad Nisou, Skleněná bižuterie a.s. Pěnčín a od roku 1993 je Jablonec nad Nisou sídlem jediné mincovny v zemi - České mincovny, a. s. Bižuterie. Z odvětví strojírenské výroby jsou největšími podniky Škoda LIAZ, a. s. - výrobce motorů pro nákladní automobily, Ateso, a. s. a Lucas Autobrzdy, s. r. o. - výrobci příslušenství pro automobily. Elektrotechnickou výrobu zastupuje firma ABB Elektro - Praga. Druhým, nejsilněji zastoupeným odvětvím byl obchod a opravy, ve kterém bylo zaměstnáno 11,6 % všech ekonomicky aktivních osob. V odvětví obchodu má výsadní postavení firma Jablonex, a. s. zaměřená na zahraniční obchod. V zaměstnanosti obyvatel následovala odvětví školství, zdravotnictví, veterinárních a sociálních činností (9,1 %) a odvětví stavebnictví (8,3 %). Zemědělství je v přírodních podmínkách tohoto správního obvodu zcela nepodstatné.
ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnictví je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zastoupeno sítí ordinací praktických lékařů pro děti i dospělé, ordinací stomatologů i lékáren. Specializovanou zdravotní péči poskytuje Nemocnice v Jablonci nad Nisou. Na úseku sociální péče slouží správnímu obvodu domov důchodců, domy s pečovatelskou službou, ústavy sociální péče i zvláštní zařízení pěstounské péče.
ŠKOLSTVÍ
Školství je zastoupeno především sítí mateřských a základních škol a dále středními školami soustředěnými hlavně ve městě Jablonci nad Nisou. Střední všeobecné vzdělání lze získat na dvou gymnáziích, z nichž jedno poskytuje rozšířenou sportovní přípravu. Střední odborné vzdělání umožňuje Střední průmyslová škola strojnická, Soukromá právní a obchodní akademie, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu. Střední školy a odborná učiliště připravují odborníky především kovodělných a sklářských profesí.
CESTOVNÍ RUCH
Přírodní podmínky správního obvodu Jablonec nad Nisou předurčují tuto oblast k rozvoji cestovního ruchu především turistického směru a lyžařských sportů. Samotné město Jablonec nad Nisou je někdy nazýváno branou Jizerských hor a městem sportu. Nejznámější horské středisko Bedřichov je již tradičně spojováno s konáním Jizerské padesátky - běhu na lyžích pro závodní sportovce, ale také pro každého rekreačního lyžaře. Po celou zimní sezónu nabízí ideální běžecké tratě Jizerská magistrála, ale také běžecký areál v Břízkách přímo ve městě Jablonci nad Nisou a jeho okolí. Další sportovní areály nabízejí zájemcům vyžití např. v atletice, tenise, plavání, bruslení, jízdě na koni. Typická pro město Jablonec nad Nisou je jeho přehrada s vodní plochou 42 ha využívaná k letní rekreaci. V celém správním obvodu jsou vynikající podmínky pro pěší turistiku i cykloturistiku.
KULTURA
Celá oblast je spjata s tradicí sklářství a bižuterie, což dokladuje Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Ve sbírkách jsou zastoupeny nejen předměty dokumentující historii sklářství, šperkařství a bižuterie, ale nejnověji i medailérství a mincovnictví. V Jablonci nad Nisou se nachází množství kvalitní architektury z počátku 20. století ve stylu secese a moderny, proto je městské centrum vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Zřejmě nejcennější secesní památkou města je Starokatolický kostel Povýšení svatého Kříže, který patří k nejvýznamnějším sakrálním secesním stavbám v Evropě. K zajímavým stavbám bezesporu patří také Městské divadlo, Poštovní úřad, výškové domy v Podhorské ulici, Stará i Nová radnice i výletní restaurace Petřín s vyhlídkovou věží. Specifickým rysem zdejší krajiny jsou rozhledny Bramberk a Slovanka v Lučanech nad Nisou, Královka v Janově nad Nisou, Kopanina v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Poslední vybudovanou rozhlednou v Jizerských horách byla Proseč, která je však v současné době uzavřena.

Správní obvod Frýdlant

28. dubna 2007 v 14:43 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD FRÝDLANT
Správní obvod Frýdlant
Frýdlantsko je krajem polí, luk, lesů a alejí starých stromů, krajem, kde se střetává kultura lužickosrbská s německou a německá s českou. Tato oblast je silně poznamenaná dlouholetým pečlivých hospodařením původního obyvatelstva. Podél potoků tu stojí domy a chalupy tvořící často i několik kilometrů dlouhé vesnice, obří hrázděné stavby, rozsáhlé statky, stodoly, pískovcové náhrobky.
Frýdlantský zámek - historická fotografie Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant se nachází v nejsevernější části Libereckého kraje v tzv. Frýdlantském výběžku. Ze tří stran (západ, sever a východ) hraničí s Polskem a na jižní straně jsou jeho sousedy správní obvody obcí s rozšířenou působností Liberec, Jablonec nad Nisou a Tanvald. Oblast Frýdlantského výběžku je zařazena do bioregionu Žitavského, který tvoří mírná pahorkatina zasahující až pod Jizerské hory, jejichž část se rozkládá v jižní části správního obvodu. Zde se také nachází i nejvyšší hora Jizerských hor Smrk (1 124 m n. m.). V chráněné krajinné oblasti Jizerské hory se nachází řada maloplošných přírodních rezervací a památek. Typickým pro toto území jsou četné bučiny a rašeliniště. Celým územím správního obvodu napříč protéká řeka Smědá, kolem které se vyskytuje mnoho vzácných a ohrožených živočichů. Významnými lesními komplexy jsou Poustecká obora s několika lesními rybníky a oblast v okolí vrchu Chlumu, vyhlášená jako Přírodní park Peklo. Poněkud odlišnou faunu lze nalézt v opuštěné části pískoven v okolí Horní Řasnice.
OBYVATELSTVO
Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant je rozlohou třetím největším a zároveň nejméně zalidněným správním obvodem Libereckého kraje (69,6 obyvatel na 1 km2). Na území tohoto správního obvodu se na ploše 349 km2 nachází 18 obcí, v nichž bylo k 1. 3. 2001 sečteno 24 285 obyvatel s trvalým a dlouhodobým pobytem. Ve čtyřech městech žilo 70,3 % všech obyvatel správního obvodu. Největším městem je město Frýdlant s 7 514 obyvateli. Průměrný věk občanů žijících v tomto správním obvodu dosáhl 36,8 let a byl tak druhým nejnižším ve srovnání s ostatními správními obvody v Libereckém kraji.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel činil 51,9 % a na 1 000 osob ve věku 15 a více let připadlo 639 osob ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, stanula na 11,6 %, což znamená nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi všemi správními obvody v Libereckém kraji.
PRŮMYSL
Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant je průmyslovo-zemědělskou oblastí. Tuto skutečnost prokázaly i výsledky sčítání v roce 2001. V průmyslu bylo v době sčítání zaměstnáno 39,6 % ekonomicky aktivních obyvatel, v původně tradičním zemědělství a lesnictví pouhých 4,7 %. Mezi nejvýznamnější průmyslové podniky patří: textilní podnik Damino CZ s.r.o. ve Frýdlantu, firma KNORR - BREMSE s.r.o. vyrábějící brzdové systémy nákladních automobilů v Hejnicích a v Novém Městě pod Smrkem působící firma CiS SYSTEMS s.r.o. na výrobu a montáž elektrických součástek do automobilů. Druhým, nejsilněji zastoupeným odvětvím bylo školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnost, ve kterém bylo zaměstnáno 9,5 % všech ekonomicky aktivních osob. Dále pak stavebnictví se 9,3 % ekonomicky aktivních osob.
ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnictví je zastoupeno sítí ordinací praktických lékařů jak pro dospělé, tak i pro děti, ordinací stomatologů, lékárnami a v neposlední řadě nemocnicí ve městě Frýdlant. Ve správním obvodu se také nachází řada sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodě zastoupeno sítí základních škol a dále středními školami nacházejícími se především ve městě Frýdlant. Zde má svou působnost všeobecné gymnázium a střední škola, která zahrnuje výuku maturitních, nematuritních i učebních oborů. V Hejnicích sídlí střední odborné učiliště lesnické.
KULTURA
Nové Město pod Smrkem-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Město Frýdlant, které se rozkládá na obou březích řeky Smědé, si uchovalo mnoho ze své krásy a středověké atmosféry, která stále přitahuje návštěvníky na řadu kulturních akcí, jako například Frýdlantská jazzová dílna či Valdštejnské slavnosti. Nejatraktivnějším památkovým objektem je Státní hrad a zámek Frýdlant, který je unikátní především díky tomu, že v jednom památkovém objektu návštěvníci shlédnou nejprve strohý gotický hrad a následně renesanční zámek. V hradním muzeu, které je nejstarším ve střední Evropě, jsou shromážděny podobizny všech příslušníků rodů, které kdy tento objekt vlastnily a stavěly. Další významnou památkou je děkanský chrám Nalezení sv. Kříže. Dominantou města je pak neorenesanční radnice postavená podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna, tvůrce radnice v Liberci. Na celý kraj je možné se podívat z frýdlantské rozhledny, která stojí nad městem na Resslově kopci. Pro návštěvníky je atraktivním objektem Bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích a přilehlý františkánský klášter. Mnoho turistů také přijíždí do Lázní Libverda, kde se nacházejí léčivé prameny minerální vody a také republikový unikát, kterým je známá restaurace Obří sud. Za zmínku také stojí obec Jindřichovice pod Smrkem, kde byly na jaře roku 2003 postaveny dvě větrné elektrárny, které zásobují ekologicky vyrobenou elektřinou veřejnou síť.
CESTOVNÍ RUCH
Celý správní obvod je protkán značenými turistickými cestami a cyklostezkami, které pokračují i přes hranici a dále na území Polska. Kromě toho je tato oblast, a to především Jizerské hory, oblíbeným cílem lyžařů, kteří v zimním období hojně využívají upravované běžecké stopy Jizerské magistrály.

Správní obvod Česká Lípa

28. dubna 2007 v 14:42 | Jára |  ○ Město Liberec ○
SPRÁVNÍ OBVOD ČESKÁ LÍPA
Správní obvod Česká Lípa
Historická fotografie České Lípy V západní části Libereckého kraje se rozkládá správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa. Hraničí s krajem Ústeckým a Středočeským a v rámci našeho kraje pak se správním obvodem obce s rozšířenou působností Nový Bor a Liberec. Na území správního obvodu se rozprostírají dvě geografická pásma. Nížinné pásmo do 300 m n. m. se rozkládá v jižní části správního obvodu v oblasti Dubska a Dokska, podhorské pásmo 300 - 500 m n. m. pak zasahuje do jeho severozápadní části. Značnou část území pokrývají lesní porosty, zejména v oblasti Ralské pahorkatiny, přičemž ráz krajiny spoluvytváří i četné vodní plochy. Za všechny uveďme Máchovo jezero, jenž se v průběhu let stalo vyhledávanou rekreační oblastí. Téměř celým správním obvodem protéká řeka Ploučnice, vlévající se v Děčíně do řeky Labe. Do jeho území zasahují dvě chráněné krajinné oblasti - České středohoří a Kokořínsko. Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa je bohatý i na další přírodní památky - národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a Novozámecký rybník, národní přírodní památky Peklo a Swamp.
Specifickým územím v kraji je bývalý vojenský prostor - Ralsko v okrese Česká Lípa. Vojenský výcvikový prostor vznikl v počátku padesátých let a v jeho důsledku byla zlikvidována řada tehdejších obcí. Od roku 1968 zde byla dislokována armáda bývalého Sovětského svazu. Po jejím odchodu došlo ke zrušení vojenského prostoru. Činnost armády zde však zanechala řadu objektů a zařízení, pro která se dodnes hledá adekvátní využití. Nejrychleji se daří obnovovat domovní a bytový fond, což se projevuje v nárůstu osídlení tohoto území.
Svojí rozlohou 862 km2 je největším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá více než 27 % jeho výměry. Naopak svou hustotou osídlení 87,9 obyvatel na km2 patří k nejméně zalidněným správním obvodům, a to i přesto, že počet jeho obyvatel byl příznivě ovlivněn rozvojem uranového průmyslu v letech 1970 - 1991.

OBYVATELSTVO
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa má svou působnost 41 obcí, ve kterých k 1. 3. 2001 bylo sečteno 75 758 obyvatel (vč. cizinců s dlouhodobým pobytem) převážně české národnosti. V sedmi městech správního obvodu žilo 81,0 % všech obyvatel, přičemž bývalé okresní město Česká Lípa nepřekročilo čtyřicetitisícovou hranici (39 307 obyvatel). Průměrný věk obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa činil 35,7 let a byl nejnižším mezi správními obvody Libereckého kraje.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel činil 52,9 % a míra ekonomické aktivity byla nejvyšší v Libereckém kraji - z 1 000 osob starších 15 let bylo 653 ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti, vypočtená z výsledků sčítání 2001 jako podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních, činila 8,1 %.
PRŮMYSL
Zákupy-Historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa patří mezi správní obvody s rozvinutým průmyslem, ve kterém v uplynulých letech došlo k výrazným strukturálním změnám. Utlumila se těžba uranové rudy a dobývání nerostných surovin ustoupilo ze své významné pozice. Uvolněné pracovní síly se přesunuly do zpracovatelského průmyslu a ten získal zcela výsadní postavení. V rámci něj pak ve správním obvodu převažovala dynamicky se rozvíjející výroba automobilových dílů a doplňků, zastoupená hned několika firmami - DELPHI PACKARD ELEKTRIC s.r.o., JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY k.s., FERHER BOHEMIA s.r.o. se sídlem v České Lípě a TRIMCO s.r.o. se sídlem ve Stráži pod Ralskem. Na průmyslová odvětví připadlo 40,3 % ekonomicky aktivních. Druhým nejsilněji zastoupeným odvětvím ve správním obvodu (s 9,2 % podílem ekonomicky aktivních) se stalo školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti. Zcela do pozadí ustoupilo zemědělství, zaměřené především na pěstování obilovin a realizované v soukromých farmách a zemědělských družstvech. Podíl zaměstnaných i nezaměstnaných v zemědělství na celkovém počtu ekonomicky aktivních dosáhl pouze 3,2 %.
ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotní péče je poskytována ve 2 nemocnicích a soukromými praktickými a odbornými lékaři. Specifické postavení zaujímá psychiatrické sanatorium, zabezpečující odbornou pomoc nejen pro pacienty tohoto správního obvodu. Sociální činnost je především zaměřena na péči o přestárlé občany, o ty je postaráno ve 2 domovech důchodců, 2 penzionech pro důchodce a 5 domech s pečovatelskou službou.
ŠKOLSTVÍ
Školství je ve správním obvodě zastoupeno jednak sítí základních škol, jednak sítí učilišť a středních škol. Učňovské školství zastupují 3 učiliště s širokou paletou učebních oborů (např. farmář, zemědělec, prodavač, automechanik, cukrář, pekař apod.) Střední odborné vzdělání lze získat v šesti odborných školách, soustředěných ve městě Česká Lípa, střední všeobecné vzdělání na gymnáziu v České Lípě a Mimoni.
KULTURA
Relativně dobré životní prostředí, vhodné přírodní podmínky a řada kulturně historických památek jsou hlavními důvody, proč správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa patří k vyhledávané oblasti našich i zahraničních turistů. K nejnavštěvovanějším historickým památkám patří bezesporu dominanta regionu klasický středověký, královský hrad Bezděz. Zahalen rouškou tajemství zůstává znovu zpřístupněný hrad Houska, dobu husitských válek zastupují hrady Ralsko, Ronov a Starý Bernštejn. S mnoha důležitými osobnostmi je pak spojen zámek s rozsáhlým zámeckým areálem v Zákupech. Minulostí celého bývalého okresu a jeho přírodou se zabývá Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě, umístěné v působivém prostředí augustiniánského kláštera. Z dalších kulturních památek připomeňme muzeum lidového bydlení v Kravařích a literární památník v Doksech, věnovaný autorovi básně Máj, K. H. Máchovi a jeho vztahu ke zdejší krajině. Stovky unikátních exponátů nabízí hasičské muzeum v Novém Oldřichově.
CESTOVNÍ RUCH
Mimoň-historická pohlednice (kliknutím zobrazíte v plné velikosti) Nejvýznamnějším střediskem cestovního ruchu je okolí již zmíněného Máchova jezera, které vedle možnosti koupání a plavby rekreačním parníkem nabízí i možnost jachtingu a windsurfingu. Náročnější návštěvníky jistě uspokojí i spousta doplňkových služeb v podobě restauračních zařízení, tenisových kurtů apod. Oblibu mezi rekreanty si také získala oblast rybníků v Holanech a k novém životu se probouzející nádrže v Hamru na Jezeře a ve Stráži pod Ralskem. Pěším turistům nabízí správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa velké množství zajímavých tras, např. v okolí Dubé, na své si přijdou i vyznavači cykloturistiky. Celé území správního obvodu je protkáno sítí cyklistických tras napojených i na okolní regiony.

Charakter kraje

28. dubna 2007 v 14:39 | Jára |  ○ Město Liberec ○
A JEDNOTLIVÝCH SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍMapa Libereckého kraje

ZŠ Oblačná

28. dubna 2007 v 11:45 | Jára |  ○ ZŠ v Liberci ○
  • Nejstarší škola v Liberci
  • Na škole probíhá rozšířená výuka výpočetní techniky, která je integrována i do ostatních předmětů a žáci naše výukové programy a Internet využívají i v ostatních předmětech.
  • Žákům nabízíme širokou nabídku kroužků. V rámci Městské stanice mladých techniků otevíráme každý rok pro děti z celého Liberce kroužky i z oboru informatiky.
  • Rovněž pořádáme výukové kurzy pro dospělé osoby bez rozdílu věku.
  • Jsme vedeni jako školicí středisko pro pedagogické pracovníky Libereckého kraje v rámci programu SIPVZ.
  • K dispozici jsou 2 počítačové učebny.

ZŠ 5.května

28. dubna 2007 v 11:39 | Jára |  ○ ZŠ v Liberci ○
Fakultní škola se sportovními třídami plavání, orientačního běhu a tenisu od 5.tříd
budova 1.stupněbudova 2.stupně s ředitelstvím
(Masarykova ulice)(ul. 5.května)
tel: 485 105 119tel: 485 105 631
jídelna: 485 106 142fax: 485 113 959


ZŠ Liberec, ul. 5.května 64/49, 460 01 Liberec 1
info@zs5kveten.cz
www.zs5kveten.cz

ZŠ Vesec

28. dubna 2007 v 11:24 | Jára |  ○ ZŠ v Liberci ○
ZŠ Vesec je bezbariérová fakultní škola se nachází v okrajové části Liberce.
Byla založena již v roce 1903. V průběhu let prošla mnoha proměnami.
V současné době ji navštěvuje 507 žáků a vyučuje zde 38 učitelů a vychovatelů.

ZŠ na Perštýně

28. dubna 2007 v 11:20 | Jára |  ○ ZŠ v Liberci ○

O škole

Naše škola Místo, na němž naše škola stojí, má svojí zajímavost. Jedná se o návrší vytvářející předěl mezi údolím Harcovského potoka a Černým dolem, jehož vrcholek se nazývá Jánský kámen. Dříve se tomuto návrší říkalo Galgenberg (Šibeniční vrch). Ulicí Na Perštýně, která tudy prochází, vedla kdysi stará obchodní cesta z vnitra Čech na sever přes Liberec. Jelikož cesta vedla hodně do kopce, začala se později využívat cesta z Rochlic údolím podél Nisy. U staré cesty do Liberce stála na vršku šibenice. Odtud má vrch název Šibeniční vrch.Obestavění ulice Na Perštýně patří k nejstarším v Liberci. Dřívější přízemní dřevěné domky byly koncem 18.stol. a počátkem 19. stol. Nahrazeny zděnými klasicistními domy podobného vzhledu, jako má dnes dům U Pelikána. Na vrcholu Jánského Kamene byl na náklad dobročinné baronesy Marie Pavlíny Liebiegové postavena v roce 1868 soukromá škola sv.Josefa, dětský útulek (mateřská škola) a ubytovna řádových sester společnosti Dcer křesťanské lásky. Budovu školy tvoří dva dvoupodlažní objekty s učebnami navzájem propojené přízemní části obsahující tělocvičnu. V sousedství byl postaven v letech 1884-1887 kostel sv.Vincence z Paoli, podle návrhů vídeňských architektů R.Jordana aj.Schmalzhofera. Nadace paní baronesy Liebiegové umožnila dále postavit další školní budovu v roce 1898, dnešní základní školy , která měla sloužit i ostatním dětem této části Liberce. Je to dvou podlažní budova, která má díky svažitosti terénu na severní straně o jedno podlaží víc (naše škola). Zde bylo a je vyučováno v jazyku německém. Naše škola
Malý obytný domek vedle školy se stal nakonec jakousi její součástí. Po skončení II.světové války byla otevřena jako česká Obecná škola. Velké změny nastaly v 50. a 60. letech za ředitelování učitele Vlastimila Sobotky. Za něho byla provedena generální oprava budovy a u ní na jižní přístavbě patrová přístavba. Adaptací domku vedle školy (čp.378-IV) byly získány prostory potřebné pro umístění školní družiny. Počet žáků se pohyboval kolem 300, školu navštěvovali žáci 1 i 2 stupně. Nejdéle působila na škole Alena Šimková, která se zasloužila zejména o úpravu hřiště.Za působení jejího nástupce Mgr.Ivana Vachta byla škole 1.3.1993 přiznána právní subjektivita, tedy samostatné hospodaření s prostředky přidělenými škole. ZŠ Na Perštýně užívá stále tři objekty: Hlavní budovu, objekt čp.404.IV a domek vedle hlavní budovy. V roce 1994 bylo instalováno ústřední topení. Původní novorenesanční vzhled budovy byl i přes četné úpravy téměř zachován.Hřiště u Plátenické ulice užívá škola společně s ZŠ Broumovská.
.Počet žáků se v letech 1995-1996 snížil na 219 v devíti třídách. Roku 1.9.1994 se stala ředitelkou Mgr. Hana Chlumská, její zástupkyní byla Mgr. Dagmar Maděrová, výuku zajišťuje čtrnáctičlenný pedagogický sbor.V současné době je po právě proběhlém konkurzu ředitelem Mgr.Jiří Paclt a jeho zástupcem je Mgr.Marek Draboň. Na škole bylo zavedeno psaní na elektrických psacích strojích a na počítačích. Kromě základní výuky navštěvují děti kroužky, zejména taneční MINI-M vedený paní Romanou Kalenskou, který úspěšně vystupoval i v zahraničí, např. ve Švýcarsku, kde byla navázána spolupráce se školou v Abtvillu. Škola postrádá vlastní stravovací zařízení, využívá proto pohostinství nedaleké zvláštní školy. Hlavní budova školy se zanedlouho dožije sto pěti let své existence. Díky velkým investicím a nesmírnému úsilí všech, kteří na škole působí, může škola dále pokračovat ve své práci. Tento článek pro mě napsala Barbora Hruboňová z 9.třídy

ZŠ Dobiášova

28. dubna 2007 v 11:14 | Jára |  ○ ZŠ v Liberci ○
ZŠ Liberec, Dobiášova
| Fakultní škola Pedagogické fakulty TU Liberec |
Adresa: Dobiášova 851/5, Liberec, 460 06
Ředitel: Mgr. Ivo Svatoš
Kontaktní osoba: dtto
Telefon: 485130257
Fax: 485132956
E-mail: zs39@volny.cz
ivo.svatos@dobiasova.cz
WWW: www.dobiasova.cz
Počet tříd: 28
Počet žáků: 638
Bezbariérový přístup: ne

prázdné...Naše škola (13.5.2003)
Charakteristika:
Devítiletá základní škola se sportovními třídami zaměřenými na lehkou atletiku (4. - 9. třídy) a od školního r. 2003/4 i na florbal.
S nabídkou dalšího vyžití dětí v rámci školní družiny, školního klubu a dalších volnočasových aktivit (počítače, keramika, pohybové hry, tance, šití, výtvarný kroužek, odbíjená a další ).
Do Základní školy Dobiášova chodím já...Je to Nejlepší škola v Liberci....Taky jsem četl,že je to druhá nejlepší škola v České republice.